Aktualijos

Nekrologas Makeinui

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mirė vienas didžiausių pasaulyje tarptautinių karo nusikaltėlių JAV senatorius Džonas Makeinas. Jis , kaip ir kitas JAV karo nusikaltėlių gaujos sėbras Zbignevas Bzežinskis, darė karo nusikaltimus visame pasaulyje, žudė civilius gyventojus, moteris, vaikus, senelius Vietname, Irake, Jugoslavijoje, Libijoje, Sirijoje, Jemene, Somalyje, Nigerijoje, Gruzijoje, Ukrainoje, kišosi į visų pasaulio šalių vidaus reikalus, dalyvavo vykdant spalvotas revoliucijas visose Rusijos pasienyje esančiose buvusiose tarybinėse valstybėse, Vidurio ir Rytų Europoje, Pabaltijo respublikose, Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose, rėmė nusikalstamus fašistinius režimus, nacionalistines chuntas, islamo teroristines organizacijas minėtose šalyse, yra tiesiogiai atsakingas už jo remtų partijų – konservatorių, liberalų, socdemų, nacistų, nacionalistų, fašistų, islamo teroristų – įvykdytus nusikaltimus prieš savo tautas. Minėtos šalys  Makeino ir kitų JAV, ES, Didžiosios Britanijos tarptautinių nusikaltėlių rankomis įvykdytų tarptautinių nusikaltimų pasekmėje patyrė genocidą, depopuliaciją, deindustrializaciją, skurdą, terorą, proamerikietiškų chuntų represijas, tapo humanitarinės katastrofos zonomis, o JAV  vykdytos šalių “demokratizacijos” (o iš tiesų – kolonizacijos) metu žmonių aukų skaičius perkopė jau II Pasaulinio karo aukų skaičių.

Visi šitie Makeino ir jo  JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos sėbrų įvykdyti tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupūs nusikaltimai žmoniškumui dar laukia savo įvertinimo Tautų Tribunole JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos nusikaltimams tirti – milijonai JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos nužudytų žmonių visame pasaulyje šaukiasi Teisingumo, reikalauja teisingai įvardinti pagal jų kruvinus darbus JAV , GB, NATO žudikus, pasakyti apie juos TIESĄ, paskelbti Vakarų kolonizatorius  NUSIKALTĖLIAIS.

Tarptautinio Vakarų kapitalo kraupūs nusikaltimai prieš žmoniją, Žemės civilizaciją turi būti pasmerkti, o Vakarų tarptautinės korporacijos nuteistos.

Žinoma gaila, liūdna ir yra didžiulė tragedija, kad tokie patologiniai niekšai, tarptautiniai nusikaltėliai, urviniai rusofobai, kaip Zbignevas Bzežinskis, Džonas Makeinas ir panašios būtybės, išeina patys, miršta savo mirtimi taip ir nesulaukę atsakomybės už visus savo nusikaltimus žmoniškumui Tarptautinio Tribunolo nuosprendžiu.

Tačiau kitiems patologiniams rusofobams, kurie dalyvauja JAV-NATO agresijoje prieš Rusiją ir vakar padidino Lietuvos išlaidas karui prieš Rusiją iki 2,5 procentų BPV, bet kuriuo atveju tai yra Dievo ženklas, priminimas – Bzežinskis, Makeinas… rusofobija yra mirtina liga.

Sakoma, apie mirusius arba gerai , arba nieko. Apie nusikaltėlius  visada reikia sakyti tik tiesą.

Write A Comment