Istorinė tiesa

Kainos Tarybų Sąjungoje ir Tarybų Lietuvoje 1961 – 1990 metais

Pinterest LinkedIn Tumblr
Tiesiog istoriniai dokumentai, faktai, demaskuojantys parazitinės Lietuvos buržuazijos antiliaudinę, antivalstybinę veiklą.
Kainos prie totalitarinio režimo ir neamerikietiškos okupacijos. “Žiaurūs” buvo laikai. Totalitarinis režimas tiesė elektros perdavimo linijas, kelius, statė oro ir jūrų uostus, įmones, elektrines, gamyklas, kolūkius, tarybinius ūkius, kur vertė visus dirbti už pragyvenimui pakankamą darbo užmokestį, statė ambulatorijas, poliklinikas, ligonines, sanatorijas, kuriuose visus vertė nemokamai gydytis, statė mokyklas, profesines technikos mokyklas, technikumus, institutus, universitetus, kur vertė visus nemokamai mokytis, statė bibliotekas, kultūros namus, steigė įvairius meno ir technikos būrelius, sporto sales, baseinus, aikštynus, kur vertė visus lavintis , net nuobodu, nemokamai…
Metus galėjai neiti į parduotuvę, bet žinojai – kainos šiandien tokios pačios, kaip ir prieš metus. O atlyginimas, tarp kitko, stabiliai augo kasmet, ketvirčio, pusmečio, metinės premijos, 13 atlyginimas visada buvo išmokamos, sanatoriniai ir turistiniai kelialapiai už simbolinę kainą. Susirasti gerai apmokamą darbą – bet kuris galėjo be didesnių problemų, tik noro reikėjo. Beje, elektros kaina kilovatvalandė kainavo 4 kapeikos nuo 1961 metų iki 1990 metų.
Kol iš urvų išlindo “patriotai”, nacionalistai, nacių kolaborantai, JAV vergai ir panaši landsberginė chunta. Ir Lietuvą pardavė JAV, Didžiosios Britanijos kolonizatoriams. Ir dar praskolino 100-ui metų į priekį… Dabar saujelė parazitų turi viską, o visa tauta … laisvę vergauti vakarų kolonizatorių plantacijose ir vakarų bankams. Kaip sako radžviliniai propatristai-euroatlantiniai integratoriai – parduok, parsiduok arba mirk, bet grąžink Lietuvą JAV/GB šeimininkams. 
Ir šitas cirkas, pavadinimu demokratiniai rinkimai, kartojasi kas keturi metai, keičiasi tik klounai, tiesa , ne visi. Kai kurie klounai Seime sėdi jau 30 metų, nors visą tą laiką turėjo sėdėti Lukiškėse…

Write A Comment