Archive

November 2023

Browsing

Prieš metus buvo priimta JAV nacionalinio saugumo strategija. Amerikiečiai save laiko pasauliniu hegemonu, pasaulio demokratijos tvirtove, kuri gali savo nuožiūra užpulti bet kurią šalį, nužudyti milijonus žmonių, paversti klestinčias valstybes chaoso, humanitarinės katastrofos, skurdo zonomis. Šioje strategijoje JAV tarptautiniai nusikaltėliai ir jų vasalai paskelbė savo priešais Nr.1 „autokratijas“ – suverenią politiką vykdančias nacionalines valstybes, kurios nepaklūsta JAV-NATO teroristinės imperijos valiai. Tokių valstybių nacionalinės vyriausybės vykdo savo tautų nacionalinius interesus atitinkančią vidaus ir užsienio politiką, o tai pagal naująją JAV saugumo strategiją iš esmės pažeidžia JAV nacionalinius interesus, kadangi užkerta kelią JAV-NATO Melo ir Blogio imperijai vykdyti Vakaruose įprastą nuo Kryžiaus žygių laikų neokolonijinę politiką – užpulti kitas valstybes, žudyti tokių valstybių piliečius, vykdyti genocidą, plėšikauti visoje planetoje, grobti kitų šalių gamtinius išteklius ir tokiu būdu prabangiai parazituoti kitų tautų sąskaita. Rusija šiame JAV-JK tarptautinių nusikaltėlių dokumente paminėta net 69 kartus. Dažniau nei Kinija. Ukraina minima tik kaip antiRusija, toks bukas, bevalis įrankis, taranas prieš Rusiją. Rusija visada buvo ir yra civilizacinė Vakarų priešininkė, kurią Vakarų kryžiuočiai nepaliaujamai siekė sunaikinti nuo viduramžių (pvz., Čiudo ežero mūšis 1242 metais). 21 amžiuje Vakarai visose tarptautinėse organizacijose – JTO, TOK, WADA, Nobelio komitetas, PSO, PPO ir visur kitur – nusimetė visas savo kaukes, demokratų,…

Vokietijos nacistinį režimą ir A. Hitlerį į valdžią atvedė JAV ir Jungtinės Karalystės stambusis kapitalas, tiksliau sionistų Rotšildų ir Rokfelerių nepasotinamas godumas. Globalistų godumas pasauliui kainavo apie 100 mln žmonių gyvybių ir milžiniškus materialinius praradimus. Šiandien JAV-JK globalistai vėl į valdžią posttarybinėje erdvėje grąžino fašistinius režimus, vėl sukūrė buvusių nacistinės Vokietijos kolaborantų chuntų marionetines diktatūras tuo pačiu, kaip ir II Pasaulinio karo, tikslu – užkariauti Rusija ir po to kolonizuoti visą pasaulį, kai neliks paskutinės galios – TSRS/Rusijos – kuri gali pasipriešinti Vakarų kolonizatoriams-piratams-konkistadorams-liberalams. Būtina nuolat priminti dabartinėms nacistų reinkarnacijoms, visokiems liberalams, konservatoriams, nacionalistams, sionistams ir panašiems “demokratams”, kuo ši afera baigėsi jų pirmtakams – Niurnbergo Tribunolo nuosprendžiu. Ironiška, tačiau JAV-JK globalistai savo išaugintus liokajus – vokiečių nacistus – išdavė, pardavė, nors jų liokajai ištikimai jiems tarnavo. Jie tiksliai vykdė JAV-JK globalistų nurodymus, įvykdė daugybę nusikaltimų žmoniškumui buvusios TSRS okupuotose teritorijose, tame tarpe ir Lietuvoje lietuvių nacionalistų rankomis. Lietūkio garažai, Ablinga, Pirčiupiai, Kauno fortai, Paneriai, tarybinių karo belaisvių koncentracijos stovyklos ir kitos “patriotų”-laisvės kovotojų-lafininkų-impulevičiukų-plechavičiukų nusikaltimų vietos vis dar gyvi tautos atmintyje nežiūrint į neregėtas landsbergistų pastangas išplauti jas iš atminties. Nacionalistų, nacių kolaborantų noras užsidirbti tarnaujant šetonui ir dalyvaujant tarptautiniame nusikaltime neliko be atlygio. Nacistai buvo išduoti savo šeimininkų iš…

„Rusijos sulaikymo“ pretekstu marionetinė landsberginė klika, Vašingtono įsakymu aktyviai vykdo Lietuvos teritorijos militarizavimą: konservatorių liberalų klika Lietuva investuoja milžiniškus mokesčių mokėtojų pinigus ne tik į esamos, karui prieš Rusiją nukreiptos infrastruktūros modernizavimą, bet ir į naujos karinės infrastruktūros kūrimą, siekdama pritraukti papildomų okupacinių karinių kontingentų iš JAV ir NATO į savo teritoriją. Ruošdamasi priimti užsienio okupantus, I.Šimonytės kompradorinė vyriausybė ėmė aktyviai propaguoti apie “neatidėliotiną būtinybę” Varėnos regione statyti naują karinį poligoną, kuriame JAV-NATO okupantai galėtų treniruotis ir tobulinti laisvų šalių taikių gyventojų žudymo meną. Be kita ko, kad būtų atlaisvinta aikštelė militaristinėms statyboms, būtina iškirsti Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato miškus. Ten medžiai jau pradėti pjauti visu greičiu.Rezervatas įsteigtas Tarybų Lietuvoje 1975 m. siekiant apsaugoti vieną seniausių ir unikaliausių Lietuvos miško pelkių, mišku apaugusias žemynines kopas, reliktinius ežerus, natūralų hidrologinį pelkės režimą, vertingą ir retą gyvūniją ir augaliją. Įkurtas vietoje 1960 m. įsteigto botaninio-zoologinio draustinio. Draustinyje galima rasti retų augalų rūšių – kalnų arnikų ir orchidėjų, raudonųjų žiedadulkių, tikrosios šlepetės. Nuošaliuose, sunkiai pasiekiamuose pelkėtuose miškuose ir sfagniniuose pelkynuose gyvena ir peri Lietuvoje įrašyti į Raudonąją knygą reti paukščiai: juodasis gandras, dirvinis sėjikas, pilkoji gervė, didžioji kuolinga, uldukas. Norėdama nuraminti visuomenės nepasitenkinimą, konservatorių liberalų klika įtikinėja neabejingus piliečius, neva tokiu būdu gelbėja…

Joe Bidenas ką tik sunaikino paskutinę galimybę sudaryti taiką su Kinija ir susitaikyti su daugiapolio pasaulio iškilimu. Bidenas Xi Jinpingą pavadino diktatoriumi, praėjus tik trims valandoms po susitikimo su juo San Franciske. Kinija bandė siekti taikos, nepaisydama nenutrūkstamų Bideno administracijos piktnaudžiavimų ir įžeidinėjimų. Akivaizdu, su JAV kalbėtis klasikinės diplomatijos kalba, dėti pastangas kuriant santykius tarp Kinijos ir JAV Tautų Chartijoje įtvirtintų principų pagrindu, kai JAV su visu pasauliu kalbasi ir elgiasi kriminalinio pasaulio kalba ir pagal džiunglių įstatymus, jau nėra prasmės. Kinija daugiau taip nebandys elgtis. Geros naujienos: Taivano rinkimuose pirmauja Kinijai draugiška koalicija, o jos pergalė sausį gali užbaigti JAV vyriausybės sukeltus karo veiksmus, išprovokavusius Kiniją. Taivano žmonės mato, kas atsitiko, kai JAV sukėlė karą Ukrainoje, ir nenori tapti kito JAV proksy karo aukomis. Kijevo marionetinės nacistinės chuntos, paaukojusios kare už JAV geopolitinius interesus daugiau kaip pusę milijono piliečių, ciniška panieka savo tautos ateičiai, tapo įtikinamu įpėjimu taivaniečiams – karas su JAV yra labai pavojinga, tačiau draugystė su JAV reiškia neišvengiamą mirtį. Laikas palankus Kinijai. Netolimoje ateityje JAV, beverčio žalio pjaustyto popieriaus dolerio ir išpūstos karinės mašinos dėka parazituojančių viso pasaulio sąskaita, gresia didelis ekonomikos žlugimas, kuris neabejotinai palaidos pasaulio policininką. Kai JAV pavertė dolerį ginklu, ėmė plėšikauti tarptautinėje…

„Nesvarbu, už kokių formų slepiasi respublika, tebūnie demokratiškiausia respublika, bet jei ji buržuazinė, jei joje išliko privati ​​žemės, gamyklų ir fabrikų nuosavybė, o privatus kapitalas visą visuomenę laiko samdomo darbo vergijoje, tai yra , jei ji nevykdo to, ką skelbia mūsų partijos programa ir Tarybinė konstitucija, tai ši valstybė yra vienų mašina engti kitus“.V. I.LeninasBuržuaziniai politologai teigia, kad šiuolaikinės Lietuvos visuomenės politinė sistema yra paremta daugiapartine sistema, yra viršklasinė, kurioje visi turi lygias galimybes tapti savo šalies šeimininkais. Iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio pirmiausia į akis krenta tai, kad viešasis gyvenimas tvarkomas kelių partijų kovos dėl valstybės valdžios būdu. Suprask, nugali geriausi iš geriausių, pasiūlę patraukliausią rinkimų programą, pažėrę daugiausiai gražių pažadų.Tai reiškia, iš paprasto partijų, kovojančių dėl teisės valdyti valstybę valdžią, skaičiaus daugeto, atrodytų, yra logiška ir teisinga daryti išvadą, kad šiuolaikinės Lietuvos visuomenės politinė sistema yra demokratiška, kadangi daugiapartinė. Tačiau tokia išvada yra iš esmės klaidinga. Kokia nauda iš to, jei rinkėjas žino, kad rinkimuose dalyvauja tam tikras partijų skaičius, jei nežinome šių partijų kokybinių, ideologinių parametrų? Kiekybiniai rodikliai apie tam tikrą reiškinį turi prasmę tik tiek, kiek jie apsprendžia, apibrėžia kokybinius objektų požymius.Tokiu būdu. Jei pažvelgsime į šiuolaikinės Lietuvos visuomenės politinę sistemą ne tik rinkimuose dalyvaujančių partijų…

„Žurnalistas klausia milijonieriaus: – Papasakokite, kaip Jums pavyko praturtėti? – Kartą jaunystėje, khe khe, labai norėjau valgyti, bet neturėjau pinigų. Staiga radau 1 centą. Nuėjau į turgų ir nusipirkau vieną purviną obuolį, nuploviau jį ir pardaviau ant krantinės už 2 centus. Tada už šiuos pinigus nusipirkau 2 nešvarius obuolius, nuploviau ir pardaviau ant krantinės už 4 centus… – Suprantu… Tada nusipirkote 4 obuolius, juos pardavėte… – Ne. Tada mirė mano dėdė ir paliko man 2 milijonus dolerių palikimą. Anekdotas, tačiau Delfi, Lietuvos rytas ar LRT panašius anekdotus skelia vos ne kasdien ir nuolat pabrėžia – tikrais faktais pagrįsta istorija. Visokie konservatorių liberalų milijonieriai, visokie kreiviai, numavičia apie save taip pat labai mėgsta riesti tokias pasakas, kaip rinka jiems, geriausiems iš geriausių, milijonus sunešė, o elektros rinkos liberalizavimas apskritai kažkoks partinis rasistas – apdovanoja milijonais tik konservatorius liberalus. Aha… Pagrindinis tokių pasakų motyvas – kapitalistinio pasaulio varomoji jėga remiasi didžiuoju „didžiosios morkos“ mitu, t.y. sėkmės istorijos paprastų žmonių, kurie savo proto, įgūdžių, darbštumo, atkaklumo dėka užkopė į gerovės ir šlovės Olimpą, staiga pakilo į spindinčios sėkmės aukštumas kapitalistinėje hierarchijoje. Šitas mitas užima ypatingą vietą amžiname kapitalo informaciniame kare prieš darbą, kurį prieš absoliučią žmonių daugumą kariauja parazitinė elito mažuma. Be to,…