Aktualijos

Nekaltos Odesos Chatynės aukos reikalauja Teisingumo!..

Pinterest LinkedIn Tumblr
2014 metų gegužės 2 d. JAV-ES-NATO okupuotoje Ukrainoje, Odesos mieste JAV/NATO karo nusikaltėlių vadovaujami Ukrainos fašistai įvykdė siaubingą nusikaltimą žmoniškumui – sudegino 48 taikius protestuotojus.
 
Lietuvos Seime, konservatorių, liberalų okupuotoje sisteminėje kišeninėje žiniasklaidoje niekada nebus minimos šių tragiškų įvykių Odesoje metinės, kuomet Ukrainos sužvėrėję nacionalistai, fašistai, Vašingtono ir Briuselio rankiniai šunys, radikalūs ultrapatriotai, Vakarų Ukrainoje išauginti fašisto Stepano Banderos pasekėjai, nacionalistai-ukrobanderlogai įvykdė, Vašingtono nurodymu, kraupų nusikaltimą žmoniškumui. Maidaunai Odesos Profesinių sąjungų namuose sudegino rusakalbius Odesos taikius protestuotojus, žmones, kurie nesutiko su JAV ir ES specialiųjų tarnybų įvykdytu valstybiniu perversmu Kijeve ir atsisakė paklusti antikonstituciniu būdu užgrobusiai valdžią proamerikietiškai chuntai.
 
Lietuvoje šis tragiškas įvykis nebus paminėtas dėl labai paprastos priežasties – vykdant šį kraupų nusikaltimą žmoniškumui taip pat aktyviai dalyvavo daugybė Lietuvos valdančio proamerikietiško politinio elito ir užkulisinių vietinių fašistinių veikėjų, kurie gudriai maskuojasi po demokratų kaukėmis. Perversmo Ukrainoje metu uoliai bendrininkavo tiesiogiai ne tik matomi V.Landsbergio senosios SS gvardijos veikėjai ir pats “faktinis Lietuvos vadovas” asmeniškai, bet ir daugybė Savanorio Nr.1 vadovaujamų Lietuvos valstybės valdžios institucijų, žiniasklaidos, fašistinių, nacionalistinių, taip vadinamų patriotinių organizacijų veikėjų, kuriems tenka tiesioginė atsakomybė už šį kraupų nusikaltimą. Savaime suprantama, nusikaltėliai, ypatingai tie, kurie uzurpavo 1990 metais valdžią Lietuvoje, apie savo nusikaltimus nėra linkę garsiai kalbėti, viešai apie juos atvirauti. Todėl konservatorių kišeninė valatkodelfinė žiniasklaida apie tai nutylės, arba, kaip jai įprasta, skleis gebelsišką melą. Kaip visada. Nors patriarcho ausys (ar ragai?) už nusikaltimo Odesoje taip pat kyšo. Kaip visada kyšojo ir Sausio 13 d., Pakaunės maišto, tilto per Bražuolę sprogdinimo, J.Abromavičiaus nužudymo, Mažeikių naftos aferoje, 2009-01-16 demonstracijos prie Seimo sušaudymo kriminalinėse istorijose, Snoro banko vagystėje ir visuose labai nešvariuose “nepriklausomos” Lietuvos įvykiuose.
 
Bet apie šį kraupų karo nusikaltimą, 2014-05-02 įvykdytą Odesoje, reikia kalbėti. Kad nepasikartotų panašūs įvykiai jau čia, Lietuvoje, kad vėl šitie “patriotai” nesurengtų tautai Lietūkio garažų, Kauno fortų, Žemųjų Panerių, Pirčiupių, Ablingos ir panašių nusikaltimų žmoniškumui …

Šimtai Odesos gyventojų, protestuodami prieš antikonstitucinį valstybės perversmą Kijeve 2014-02-22 ir fašistų siautėjimą, rusakalbių persekiojimą, rusų kalbos ir kultūros drastiškus apribojimus,   Vakarų Ukrainos radikalų išpuolius prieš rusakalbius, rusų kalbą ir istorines tradicijas, pasistatė palapinių stovyklą Odesos Kulikovo aikštėje.  Susidorojimui su taikiais demonstrantais traukiniais iš anksto buvo suvežti  JAV agentų vadovaujami Vakarų Ukrainos nacistų smogikai, kurie iš JAV ambasados gavo nurodymą surengti masinę siaubo, teroro akciją prieš antimaidano aktyvistus. Tokią, kokią surengė fašistai Baltarusijos kaime Chatynėje ar Lietuvos Pirčiupiuose, nuo kurios stingtų kraujas gyslose ir kuri ilgam palaužtų Odesos gyventojų valią priešintis Kijevo chuntai, Vakarų Ukrainos banderlogams ir , žinoma, minėtų veikėjų šeimininkams – JAV okupantams. Masinė politinių oponentų egzekucija prasidėjo pagal JAV CŽV kabinetuose kruopščiai parengtą klasikinį parodomojo įbauginimo planą – anglosaksiškai kruviną ir cinišką.

Pirmieji Kijevo chuntos ultraradikalų išpuoliai prasidėjo dar Graikų aikštėje, iš kurios taikūs Antimaidano protestuotojai, sužvėrėjusių nacių daužomi lazdomis, mėtomi akmenimis, spardomi kojomis, buvo nustumti į Kulikovo lauko aikštę prie palapinių stovyklos.

Sužvėrėję naciai padegė palapines ir sunaikino protestuotojų stovyklavietę. Vietinė policija, įbauginta Kijevo chuntos veikėjų ir smogikų, nieko nedarė, kad nutraukti JAV samdinių siautėjimą. Gyventojų iškviesti ugniagesiai atvykti neskubėjo, kelius privažiuoti ugniagesių mašinoms  radikalai užtvėrė. Beginkliai Antimaidano taikūs protestuotojai nuo dvikojų žvėrių-nacių buvo priversti slėptis Profesinių sąjungų namuose. Kraujo kvapą pajutę Kijevo chuntos smogikai padegė pastatą, kuriame nuo maidaunų pasislėpė Antimaidano protestuotojai. Ugnis greitai persimetė į pastato vidų. Žmonės bandė gelbėtis nuo mirtinų dūmų ir ugnies šokdami iš trečio – ketvirto aukštų per langus. Ultrapatriotai užrakino duris, užbarikadavo atsarginį išėjimą seifais ir  žmones, kurie bandė gelbėtis iš šio liepsnojančio pragaro, pabėgti, ėmė šaudyti. Tuos, kurie apimti nevilties ryžosi šokti per langus ir krisdami susilaužė kojas, susižeidė, apačioje siautėjantys “patriotai” fašistai daužė metaliniais strypais ir beisbolo lazdomis, tiesiog šaltakraujiškai žudė.

Oficialiais Kijevo chuntos neabejotinai suklastotais, duomenimis sužvėrėjusių Kijevo radikalų aukų 48 buvo nužudytos, 250 patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus. 42 žmonės buvo sudeginti Profesinių sąjungų namuose, dar šeši žmonės buvo nužudyti ultraradikalų anksčiau, dar Graikų aikštėje.

Ukrainos fašistų aukos
Odesos Chatynės aukos

Odesos tarybos deputatas Vadimas Savenko teigia, kad Kijevo proamerikietiška chunta nuslėpė tikrąjį aukų skaičių – aukų, anot jo, buvo iš viso 116  žmonių. Odesos Antimaidano aktyvistai kalba apie žymiai didesnį aukų skaičių.

Iki šiol tikrieji baisios tragedijos kaltininkai nėra nustatyti ir nubausti, Kijevo chunta per 9-rius metus šio nusikaltimo aplinkybių netyrė, žudynių dalyvius slepia ir saugo juos nuo teisingumo, pelnytos bausmės ir Odesos piliečių rūstybės. Maža to, Ukrainos chunta daro viską, kad tikrieji žudynių kaltininkai nebūtų  išaiškinti, kadangi šio nusikaltimo žmoniškumui iniciatoriai ir užsakovai eina aukščiausias pareigas Kijevo chuntos valdžioje, sėdi prabangiuose kabinetuose Kijeve, Vašingtone, Briuselyje, Vilniuje, Varšuvoje. Todėl chunta aktyviai stumia į informacinę erdvę  pačių aukų kaltės versiją – neva, pastatas užsidegė dėl to, kad antimaidano aktyvistai mėtė per langus iš Profsąjungų namų butelius su padegamuoju skysčiu. Nors youtube esantys įrašai neginčijamai paneigia šį vakarų propagandai tipišką akivaizdų melą. Įrašuose aiškiai matosi, kaip būtent radikalai mėto butelius su padegamuoju skysčiu į pastatą, šaudo į pastate esančius žmones, žudo iššokusius iš degančio pastato žmones.  Tiesa Vakarų kolonizatorių ir jų kolonijų vietinių vergų niekada nedomino. Jie kilo iš melo ir nusikaltimo, todėl ir gyvuoti gali tik totalinio melo ir teroro aplinkoje. Po JAV, Didžiosios Britanijos globalinių melo atakų Vietname, Irake, Libijoje, Sirijoje, Jugoslavijoje, Venesueloje, Baltarusijoje, kosminių klastočių WADA‘os dopingo skandale, siaubingų prasimanymų apie Sirijos vyriausybės cheminio ginklo atakas, Skripalio ir Litvinenkos nunuodijimo skandalo šlykščių insinuacijų, Bučos, Kramatorsko, Mariuopolio inscenizacijų, tampa akivaizdu – Vakaruose melas, klastotės, prasimanymai, teroras, nusikaltimai yra vienintelė Vakarų egzistencijos sąlyga, be melo Vakarai yra tik sužvėrėjusių nusikaltėlių gauja, kuriai vienintelė teisinga vieta yra Niurnbergo-2 Tribunolo teisiamųjų suolas.

Bet kokiu atveju, ukronacistų surengtos 2014-05-02 žudynės  Odesoje yra nusikaltimas žmoniškumui, lygus nacių nusikaltimams žmoniškumui Katynėje, Aušvice, Pirčiupiuose ir kitiems, už kurių įvykdymą Niunbergo Tribunolas skyrė nacistams mirties bausmę pakariant nusikaltėlius nusikaltimo padarymo vietoje. Tikėkimės, teisingumas kada nors bus įvykdytas, Odesos Chatynės tiesioginiai vykdytojai ir ypatingai šio kraupaus nusikaltimo užsakovai Vašingtone, Londone, Briuselyje sulauks atsakomybės.

Pasak oficialiosios įvykių versijos, Profsąjungų rūmuose tyčia buvo sukeltas gaisras, pareikalavęs žmonių gyvybių. Tačiau kaip vėliau paaiškėjo iš aukų palaikų ekspertizės bei liudininkų parodymų, gaisras buvo tik priedanga.  Iš tikrųjų dar iki jo į pastato vidų įsiveržę ukronacistai siautėjo – mušė, kankino, netgi žagino kai kurias aukas…

Aikštėje įkurtas Antimaidano palapinių miestelis akimirksniu buvo nusiaubtas ir sudegintas. JAV marionetiniam Kijevo rėžimui nepritariantys Odesos piliečiai anksčiau rinkdavosi minėtame palapinių miestelyje. Prasidėjus pogromui aikštėje buvę akcijos dalyviai pasislėpė Profsąjungų rūmuose ir mėgino atremti puolimą. Tačiau pastatas, ukronacistų apmėtytas „Molotovo kokteiliais“, užsidegė, virto liepsnojančiu katilu, o „įbauginimo operacijos“ metu naudojamos cheminės medžiagos daugumai viduje esančių antimaidano aktyvistų paspartino fatališką baigtį.

Tuometinis Ukrainos premjeras A. Jaceniukas, a priori, nesant jokio išsamaus šio makabriško  nusikaltimo tyrimo, pareiškė, esą „teroristinė“ valstybė Rusija suplanavo kruvinas riaušes, kurios ir nulėmė daugybės žmonių žūtį…

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas gegužės 2 dienos įvykius Odesoje pavadino atvira fašizmo apraiška. Ministras pareiškė, kad Rusija sieks, jog visa tiesa apie tragediją Odesoje būtų iškelta į viešumą.

„Tai, kas įvyko Odesoje gegužės 2 d. – grynas fašizmas. Mes neleisime sušluoti po kilimu faktų, ką dabar bando padaryti valdančioji koalicija Ukrainoje, slėpdama tyrimą nuo visuomenės. Sieksime teisybės, sieksime, kad visi įrodymai, kuriuos pateikė mačiusieji, ir kurie liudija, jog valdžia sąmoningai nutyli apie šios tragedijos mastus, nė viena jų dalelė neliktų neištirta ir neiškelta į viešumą“, – citavo naujienų agentūra “RIA Novosti” S.Lavrovo pasakytus žodžius “.

S.Lavrovas apkaltino Europą tuo, kad įtakingi politikai ir žmogaus teisių gynėjai ne pirmą jau kartą tyčia užmerkia akis prieš akivaizdų fašizmo ideologijos atgimimą Ukrainoje. Tragedija Odesoje – atgimusio fašizmo apraiška!..

„Daugybę metų Europa stengiasi nematyti, kad fašizmas reanimuojamas, A.Hitlerio ideologija suranda vis daugiau šalininkų, šios ideologijos propaguotojai verbuoja vis daugiau naujų pasekėjų, rengia maršus buvusių esesininkų, kuriuos Niurnbergo tribunolas pripažino nusikaltėliais, garbei. Tačiau tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, jau yra ne šiaip maršai su lozungais, aukštinančiais nacistinius nusikaltėlius – tai jau gyva fašizmo apraiška. Tai, kas įvyko Odesoje 2014 m. gegužės 2 d. – grynas fašizmas!..“, – įsitikinęs S. Lavrovas.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=SonCVVz2lHI

Gegužės 2 dieną sukanka lygiai devyneri metai, kaip Vakarų Ukrainos banderlogai, vadovaujami emisarų iš Vakarų, – tame skaičiuje ypač aktyviai dalyvavo „spalvotųjų” revoliucijų ekspertai, „paveiksliukų rusams gadintojai”, kruvinų įvykių technologai iš Lietuvos, – įvykdė nusikaltimą žmoniškumui – gyvus sudegino taikaus protesto prieš valstybinį perversmą Ukrainoje dalyvius Odesoje, Profsąjungų namuose.

Kijevo chunta, įvykdžiusi šį makabrišką satanistinį nusikaltimą, siekia išvengti atsakomybės, naikina nusikaltimo įrodymus, slepia nusikaltimo vykdytojus, organizatorius, užsakovus ir persekioja šio siaubingo nusikaltimo aukas bei žmones, kurie siekia teisingumo, bando išsiaiškinti TIESĄ.

2014-02-22 data lemtinga Ukrainai. Būtent nuo šios dienos Rytų Ukraina – Doneckas, Luganskas, Charkovas, Odesa, Krymas, Dnepropetrovskas, Nikolajevas, Chersonas, regionai, kurie visada buvo Ukrainos ekonomikos stuburu, – kur visada gyveno etniniai rusai, pagaliau, ilgai ir kantriai stebėję Maidano beprotybės šėlsmą, suvokė, kad laukti daugiau nebegalima. Į valdžią atėjo radikalai iš „Dešiniojo sektoriaus“, kurių ideologijos pagrindas yra aršus gyvuliškas nacionalizmas, rusofobija, kurių šūkiai „Rusus ant peilių!“, „Rusus pakarti!” nedviprasmiškai apibrėžė greitą ir liūdną ateitį rusakalbiams, kurių Ukrainoje net 23 mln. Tapo akivaizdu – delsimas yra tolygus mirčiai. Pirmieji „Dešiniojo sektoriaus“ užgrobtos Rados priimti įstatymai dėl rusakalbių statuso ir rusų kalbos uždraudimo nebepaliko jokių abejonių Rytų Ukrainos etniniams rusams – atėjo laikas gintis, priešintis, kautis dėl gyvybės ir laisvės.

Kol perversmo Ukrainoje organizatoriai — JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoja Viktorija Nuland ir JAV ambasadorius Kijeve Dž. Payette telefonu aptarinėjo  Ukrainos, “nepriklausomos, suverenios”, JTO narės, vyriausybės sudėtį, o Europos Sąjungos Užsienio reikalų komisarė Ketrin Ashton pokalbyje su Estijos Užsienio reikalų ministru telefonu apgailestavo dėl Vakarų demokratijos įvaizdį žiauriai gadinančio per didelio žmonių, kuriuos nužudė jų pačių  atsiųsti NATO snaiperiai, aukų, Luganske, Donecke, Charkove, Kryme rusakalbių gyventojų absoliuti dauguma užima administracinius pastatus, greitai ir neskausmingai, be aukų, imasi realizuoti visame pasaulyje pripažįstamą ir Tautų Chartijoje įtvirtintą tautų teisę į laisvą apsisprendimą, teisę nepripažinti neteisėtos Kijevo chuntos valdžios, teisę patiems nusistatyti savo ateitį.

Skirtumas tarp Rytų Ukrainos laisvės kovotojų ir  Maidano smogikų iš Vakarų Ukrainos yra esminis. Kijevo Maidaną rėmė JAV-ES-NATO tarptautiniai nusikaltėliai, vietiniai oligarchai ir mažuma Ukrainos gyventojų. Vakarų Ukrainos nacionalistai, fašistai, Stepano Banderos fašistinės ideologijos pasekėjai, nacių kolaborantų palikuonys yra ta radikali mažuma, kuri visada yra išnaudojama JAV-ES nusikaltėlių vykdant spalvotas revoliucijas ir jokiu būdu neatstovauja tautos valios, daugumos piliečių. Rytų gi Ukrainoje vyko plačiausių liaudies masių remiama revoliucija, teisėtas tautos pasipriešinimas Kijevo chuntai, neteisėtai užgrobusios valdžią klikos terorui. Būtent todėl Donbase viskas vyko labai sklandžiai, skaidriai ir demokratiškai. Kol vėl neįsikišo JAV perversmų organizatoriai, Vakarų “demokratai”,  visas Europos fašistų samdinių internacionalas, pačios tamsiausios Kijevo Maidano smogikų pajėgos ir nepaskandino kraujuje tautos teisės į laisvą apsisprendimą.

Kijevo chunta pasiuntė į Rytų Ukrainą baudėjų kariuomenę, „Dešiniojo sektoriaus“ smogikus, kurie savo neapykantą rusakalbiams pademonstravo pačiu žiauriausiu būdu – sudegindami gyvus žmones Odesos Profsąjungų rūmuose, sušaudydami Mariuopolio milicininkus, atsisakiusius žudyti savo tautiečius, iš lėktuvo sušaudydami Lugansko srities administracijos pastatą ir brutaliai susidorodami su rusakalbiais, absoliučia gyventojų dauguma, nepalikdama jiems pasirinkimo, nesuteikdami jiems teisės laisvai išreikšti savo valią. Tik teroras ir kruvina prievarta iš Kijevo pusės, žmogaus teisių pažeidimai – tokį absoliučiai nepriimtiną demokratijos modelį pasiūlė Vakarų marionetės iš Kijevo Rytų Ukrainos piliečiams ir šie, žinoma, jį atmetė. Ginklu, neturėdami jokio kito pasirinkimo, gindami savo prigimtinę teisę gyventi, pasipriešino Vakarų terorui.

O veidmainiai iš Vakarų, kurie dar 2014 metų žiemą isteriškai klykavo apie Ukrainos tautos teisę laisvai apsispręsti, gyventi taip, kaip jiems patiems to norisi, laisvėje ir demokratijoje, surengė jėzuitišką informacinę ataką prieš Rytų Ukrainos laisvės kovotojus. Tą patį JAV nusikaltėlių vykdomą valstybės perversmo scenarijų mes šiomis dienomis stebime Venesueloje, beje. Rytų Ukrainos laisvės kovotojai, kaip jau minėta, gynėsi, pasinaudojo prigimtine teise į savigyną nuo Kijevo chuntos smogikų, atvykusių juos išžudyti, kruvino susidorojimo. Esminis dalykas šiame santykyje yra tai, kad Rytų Ukrainos gyventojai atliko teisėtos savigynos aktą nuo Kijevo chuntos nusikaltėlių, remiamų JAV ir ES nusikaltėlių, agresijos. Jeigu Vakarai atsisakytų jiems organiškai įgimto melo ir dvigubų standartų, tai jie, remiantis tarptautinės teisės normomis, turėtų pripažinti Kijevo chuntą ir jos vykdomą karą prieš savo tautą Rytų Ukrainoje , Odesoje ir visoje Ukrainoje, nusikalstamais. Tačiau šiuo atveju visa eilė „šviesiųjų Vakarų demokratizatorių“, tame tarpe ir gausus būrys Lietuvos “nekaltai pradėtų” konservatorių, liberalų, socdemų, darbiečių, nacistų, fašistų, nacionalistų, turėtų sėsti į teisiamųjų suolą Niunbergas-2 Tribunole kartu su savo šeimininkais iš Vašingtono, Londono ar Briuselio. O toks teisingumas Vakarams bent šiuo metu yra jokiu būdu nepriimtinas, todėl jie Vakarų įvykdyto tarptautinio nusikaltimo aukas,  teisėtai pasipriešinusius Vakarų nusikaltėlių smurtui Rytų Ukrainos laisvės kovotojus nedelsiant pasmerkė ir pavadino teroristais, separatistais, paskelbė juos už įstatymo ribų, nusikaltėliais. Tie patys geri, mieli, švarūs, kultūringi, riebūs a la linas linkevičius dėdulės ir tetos demokratai iš ES bei JAV, lyg burtų lazdele mostelėjus, akimirksniu virto nuožmiais, kraujo ištroškusiais vilkolakiais. Ir užpuolė Rytų Ukrainos žmones, kurių laisvės ir teisingumo siekis buvo paskandintas nekaltų civilių – senelių, moterų ir vaikų – kraujyje. Kad žinotų – demokratija yra tik tai, ką leidžia JAV ir ES demokratai-tarptautiniai nusikaltėliai!..

2014-03-16 Kryme įvyko liaudies referendumas dėl atsiskyrimo nuo Ukrainą užgrobusios Kijevo chuntos, dalyvavo 83,1 proc. turinčių rinkimų teisę pusiasalio gyventojų, už prisijungimą prie Rusijos, istorinės savo Tėvynės. Referendume už prisijungimą prie Rusijos balsavo 96,7 proc. dalyvavusių piliečių, –  masiškai dalyvavo, kad neliktų jokių abejonių , niekam. Tačiau nežiūrint į neginčijamą, akivaizdų, vienareikšmišką tautos valios pareiškimą, preciziškai teisėtą, tiesioginį, pagal nustatytas skaidrias taisykles įvykdytą balsavimą, Vakarai, tie, kurie žodžiais visada tik už demokratiją ir tautos daugumos valdžią, – šį referendumą jiezuitiškai įvardino kaip Krymo aneksiją ir panaudojo šią iš savo rankovės ištrauktą kortą savo nešvariame informaciniame, ekonominiame kare prieš Rusiją, įvesdami absoliučiai neteisėtas tarptautinės teisės požiūriu ekonomines, politines, finansines, diplomatines sankcijas!…

JAV, ES, NATO šalių įvykdyti visame pasaulyje, Ukrainoje ir Odesoje tarptautiniai, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui dar laukia savo teismo, savo tribunolo JAV-NATO karo nusikaltimams tirti. Jeigu pasaulis norės išsaugoti taiką ir saugumą Žemėje, norės išgyventi, išvengti Vakarų karo nusikaltėlių nuolat keliamos susinaikinimo III Pasaulinio karo branduolinio pragaro ugnyje, jis bus priverstas imtis priemonių prieš Vakarų karo nusikaltėlius. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas žmonijai.

Revoliucija – kaip kiaušinis, jeigu ji kils iš vidaus, tautos, bus gyvybė, jeigu ji bus kalama iš išorės – bus tik kiaušinienė. Ukrainoje ir visur, kur „spalvotas” revoliucijas, maidanus, sąjūdžius, arabų pavasarius organizavo JAV-NATO kolonizatoriai, – visose šalyse įvyko ekonominis nuosmukis, deindustrializacija, išaugo socialinė nelygybė, skurdas, nedarbas, depopuliacija, šių Vakarų kolonijų  kultūra ir mokslas degraduoja, klesti politinių elitų, valstybės tarnautojų, teisėsaugos korupcija ir savivalė – visas šias šalis ištiko katastrofos. Supuvusios JAV kolonijų administracijos vietose laikosi išimtinai JAV-NATO okupacinių kariuomenių durtuvų dėka, teroro ir propagandinio melo, manipuliacijų visuomenės sąmone dėka. Šių kolonijų valdančios kompradorinės klikos neturi absoliučiai jokio ryšio su vietinėmis tautomis, neatstovauja tautų nacionalinių interesų, pardavinėja savo šalių interesus Vakarų kolonizatorimas  ir gina tik JAV-NATO kolonijinius interesus. Kol nebus išspręstas  valdančiųjų elitų baudžiamosios atsakomybės klausimas, padėtis tik blogės. Visiems.

Atsakomybės už Odesos Chatynės aukas klausimas vis dar nėra išspręstas. Ukrainos denacifikacija ir demilitarizacija turi būti įvykdyta. JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sunaikinta! Fašizmas nepraeis.

Nekaltos Odesos aukos šaukiasi Teisingumo!..

Jonas Kovalskis.

Write A Comment