Lietuvos seime ir konservatorių, liberalų okupuotoje sisteminėje kišeninėje žiniasklaidoje nebus paminėtos ketvirtosios tragiškų Odesos 2014-05-02 įvykių metinės, kuomet Ukrainos sužvėrėję nacionalistai, valdomi iš Vašingtono radikalūs ultrapatriotai, Vakarų Ukrainoje išauginti fašisto Stepano Banderos ukrobanderlogai įvykdė, Vašingtono įsakymu, nusikaltimą žmoniškumui – Odesos Profesinių sąjungų namuose sudegino rusakalbius Odesos taikius protestuotojus, žmones, kurie nesutiko su JAV ir ES specialiųjų tarnybų įvykdytu valstybiniu perversmu Kijeve ir atsisakė paklusti antikonstituciniu būdu užgrobusiai valdžią proamerikietiškai chuntai.

Nebus paminėtos dėl labai paprastos priežasties – šiame nusikaltime žmoniškumui dalyvavo daugybė Lietuvos politinio elito ir užkulisinių vietinio fašizmo veikėjų. Nusikaltėliai apie savo nusikaltimus nėra linkę atvirauti, todėl konservatorių kišeninė valatkodelfinė žiniasklaida apie tai nutylės, arba, kaip jai įprasta, skleis gebelsišką propagandą.

Bet apie šį kraupų karo nusikaltimą, 2014-05-02 įvykdytą Odesoje, reikia kalbėti. Kad nepasikartotų vėl Lietūkio garažai, Kauno fortai, Žemieji Paneriai, Pirčiupiai…

Šimtai Odesos gyventojų, protestuodami prieš antikonstitucinį valstybės perversmą ir fašistinių radikalų siautėjimą, rusakalbių persekiojimą, rusų kalbos ir kultūros drastiškus apribojimus,   pasileidimas radikalai prieš rusų kalbos ir istorinių tradicijų persekiojimo, pasistatė palapinių stovyklą Odesos Kulikovo lauke. Traukiniais iš anksto suvežti į miestą  JAV agentų vadovaujami Vakarų Ukrainos nacistų smogikai iš JAV ambasados gavo nurodymą surengti masinę siaubo, teroro akciją prieš antimaidano aktyvistais. Tokią, kokią surengė fašistai Baltarusijos kaime Chatynėje ar Lietuvos Pirčiupiuose, nuo kurios stingtų kraujas gyslose ir kuri ilgam atimtų norą Odesos gyventojams priešintis Kijevo chuntai, Vakarų Ukrainos banderlogams ir , žinoma, minėtų veikėjų šeimininkams – JAV okupantams. Masinė politinių oponentų egzekucija prasidėjo pagal JAV CŽV kabinetuose kruopščiai parengtą parodomojo bauginimo planą – anglosaksiškai kruviną ir cinišką.

Pirmieji ultraradikalų užpuolimai prasidėjo dar Graikų aikštėje, iš kurios taikūs Antimaidano protestuotojai, mušami nacių lazdomis, akmenimis, nacių daužomi kojomis, rankomis, nustumiami į Kulikovo lauko aikštė prie palapinių stovyklos.

Sužvėrėję naciai padega palapines ir sunaikina protestuotojų stovyklavietę, vietinė policija, įbauginta Kijevo chuntos veikėjų ir smogikų, nieko nedarė, kad nutraukti JAV samdinių vandalų siautėjimą. Gyventojų iškviesti ugniagesiai atvykti neskubėjo, kelius privažiuoti ugniagesių mašinoms  radikalai užtvėrė. Beginkliai Antimaidano taikūs protestuotojai nuo dvikojų žvėrių-nacių buvo priversti slėptis Profesinių sąjungų namuose. Sužvėrėję Kijevo chuntos smogikai pastatą, kuriame pasislėpė Antimaidano protestuotojai, padegė ir ugnis greitai persimetė į pastato vidų. Žmonės bandė gelbėtis nuo ugnies, šokdami iš trečio – ketvirto aukštų per langus. Ultrapatriotai užrakino duris ir  į tuos, kurie bandė gelbėtis nuo dūmų ir ugnies, pabėgti, pradėjo šaudyti iš šaunamųjų  ginklų. Tuos, kurie iš nevilties ryžosi šokti per langus ir krisdami sunkiai susižeidė, apačioje fašistai daužė metaliniais strypais ir beisbolo lazdomis ir šaltakraujiškai žudė.

Oficialiais Kijevo chuntos suklastotais duomenimis sužvėrėjusių radikalų aukos – 48 mirė, 250 sužeisti. 42 žmonių žuvo Profesinių sąjungų namuose, dar šeši žuvo nuo ultraradikalų rankų anksčiau, dar Graikų aikštėje.

Ukrainos fašistų aukos
Odesos Chatynės aukos

Odesa tarybos deputatas Vadimas Savenko teigia, kad Kijevo proamerikietiška chunta nuslėpė tikrąjį aukų skaičių, kuris, anot jo, yra 116 nužudytų žmonių. Odesos Antimaidano aktyvistai kalba apie žymiai didesnį aukų skaičių.

Iki šiol tikrieji baisios tragedijos kaltininkai nėra nustatyti ir nubausti. Maža to, Ukrainos chunta daro viską, kad tikrieji žudynių kaltininkai nebūtų  išaiškinti, kadangi šio nusikaltimo žmoniškumui iniciatoriai ir užsakovai sėdi aukštuose kabinetuose Kijeve, Vašingtone, Briuselyje. Todėl chunta aktyviai stumia į informacinę erdvę  pačių aukų kaltės versija – neva, pastatas užsidegė dėl to, kad antimaidano aktyvistai mėtė per langus iš Profsąjungų namų butelius su padegamuoju skysčiu. Nors youtube esantys įrašai priešingai neginčijamai paneigia šį vakarietiškai tradicinį akivaizdų melą – matosi, kaip radikalai mėto butelius su padegamuoju skysčiu į pastatą, šaudo į pastate esančius žmones, žudo iššokusius iš degančio pastato žmones, – tiesa Vakarų vergų niekada nedomino. Jie kilo iš melo ir nusikaltimo, todėl ir gyvuoti gali tik mele ir nusikaltimuose. Po JAV, Didžiosios Britanijos globalinių melo atakų, kosminių WADA‘os dopingo skandalo Maklareno klastočių, siaubingų prasimanymų apie Sirijos vyriausybės cheminio ginklo atakas, Skripalio ir Litvinenkos nunuodijimo skandalo šlykščių insinuacijų, tampa akivaizdu – Vakaruose melas, klastotės, prasimanymai, teroras, nusikaltimai yra vienintelė Vakarų egzistencijos sąlyga, be melo Vakarai yra tik sužvėrėjusių nusikaltėlių gauja.

Bet kokiu atveju, ukronacistų surengtos 2014-05-02 žudynės  Odesoje yra nusikaltimas žmoniškumui, lygus nacių nusikaltimams žmoniškumui Katynėje, Aušvice, Pirčiupiuose ir kitiems, už kurių įvykdymą Niunbergo Tribunolas skyrė nacistams mirties bausmę pakariant nusikaltėlius nusikaltimo padarymo vietoje. Tikėkimės, teisingumas kada nors bus įvykdytas ir Odesos Chatynės kaltininkai sulauks atsakomybės.

Pasak oficialiosios įvykių versijos, Profsąjungų rūmuose tyčia buvo sukeltas gaisras, pareikalavęs žmonių gyvybių. Tačiau kaip vėliau paaiškėjo iš lavonų tyrimo bei liudininkų parodymų, gaisras tebuvo priedanga, o iš tikrųjų dar iki jo į pastato vidų įsiveržę ukronacistai siautėjo – mušė, kankino, netgi žagino kai kurias aukas…

Aikštėje įkurtas Antimaidano palapinių miestelis akimirksniu buvo nusiaubtas ir sudegintas. Jankių marionetiniam Kijevo rėžimui nepritariantys, anksčiau rinkdavęsi minėtame palapinių miestelyje, prasidėjus pogromui subėgo į Profsąjungų rūmus ir mėgino atremti puolimą. Tačiau pastatas, apmėtytas „Molotovo kokteiliais“, kaip mat užsidegė, pavirto liepsnojančiu katilu, o „įbauginimo operacijos“ metu naudojamos cheminės medžiagos daugumai viduje esančių „separatistų“ tiktai paspartino fatališką baigtį.

Tuometinis Ukrainos premjeras A. Jaceniukas, a priori, be išsamaus šio makabriško  nusikaltimo tyrimo, pareiškė esą „teroristinė“ valstybė Rusija suplanavo kruvinas riaušes, kurios nulėmė daugybės žmonių žūtį…

Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas gegužės 2 dienos įvykius Odesoje pavadino atvira fašizmo apraiška. Ministras pareiškė, kad Rusija sieks, jog visa tiesa apie tragediją Odesoje būtų iškelta į viešumą.

„Tai, kas įvyko Odesoje gegužės 2 d. – grynas fašizmas. Mes neleisime sušluoti po kilimu faktų, ką dabar bando padaryti valdančioji koalicija Ukrainoje, slėpdama tyrimą nuo visuomenės. Sieksime teisybės, sieksime, kad visi įrodymai, kuriuos pateikė mačiusieji, ir kurie liudija, jog valdžia sąmoningai nutyli apie šios tragedijos mastus, nė viena jų dalelė neliktų neištirta ir neiškelta į viešumą“, – Rusijos užsienio reikalų ministro pasakytus žodžius citavo RIA „Novosti“.

S.Lavrovas apkaltino Europą tuo, kad įtakingi politikai ir žmogaus teisių gynėjai ne pirmą jau kartą užsimerkia prieš fašizmo ideologijos atgimimą Ukrainoje. Juk tragedija Odesoje – gyva fašizmo apraiška!..

„Daugybę metų Europa užsimerkia prieš tai, kad ši ideologija įgyja vis daugiau šalininkų, kad jos propaguotojai verbuoja vis daugiau naujų pasekėjų, rengia maršus buvusių esesininkų, kuriuos Niurnbergo tribunolas pripažino nusikaltėliais, garbei. Tačiau tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, jau yra ne šiaip maršai su lozungais, aukštinančiais nacistinius nusikaltėlius – tai jau gyva fašizmo apraiška. Tai, kas įvyko Odesoje 2014 m. gegužės 2 d. – grynas fašizmas!..“, – tuo įsitikinęs S. Lavrovas.

Gegužės 2 dieną sukanka lygiai keturi metai, kaip Vakarų Ukrainos banderlogai, vadovaujami emisarų iš Vakarų Europos, tame tarpe ypač aktyviai dalyvavo „spalvotųjų” revoliucijų ekspertai, „paveiksliukų rusams gadintojai”, kruvinų įvykių technologai iš Lietuvos, – įvykdė nusikaltimą žmoniškumui – gyvus sudegino taikaus protesto prieš valstybinį perversmą Ukrainoje dalyvius Odesoje, Profsąjungų namuose.

Kijevo chunta, įvykdžiusi makabrišką satanistinį nusikaltimą, siekia išvengti atsakomybės, naikina nusikaltimo įrodymus, slepia nusikaltimo vykdytojus, organizatorius, užsakovus ir persekioja šio siaubingo nusikaltimo aukas bei žmones, kurie siekia teisingumo, bando išsiaiškinti TIESĄ.

2014-02-22 data lemtinga Ukrainai. Būtent nuo šios dienos Rytų Ukraina – Doneckas, Luganskas, Charkovas, Odesa, Krymas, Dnepropetrovskas, Nikolajevas, Chersonas, regionai, kurie visada buvo Ukrainos ekonomikos stuburu, – kur visada gyveno etniniai rusai, pagaliau, ilgai ir kantriai stebėję Maidano beprotybės šėlsmą, suvokė, kad laukti daugiau nebegalima. Į valdžią atėjo radikalai iš „Dešiniojo sektoriaus“, kurių ideologijos pagrindas yra aršus gyvuliškas nacionalizmas, rusofobija, kurių šūkiai „Rusus ant peilių!“, „Rusus pakarti!” nedviprasmiškai apibrėžia greitą ir rodo liūdną ateitį rusakalbiams, kurių Ukrainoje net 23 mln., – tampa aišku, kad delsimas yra tolygus mirčiai. Pirmieji „Dešiniojo sektoriaus“ užgrobtos Rados priimti įstatymai dėl rusakalbių statuso ir rusų kalbos uždraudimo nebepaliko jokių abejonių Rytų Ukrainos etniniams rusams – atėjo laikas gintis, priešintis, kautis dėl gyvybės ir laisvės.

Kol perversmo Ukrainoje organizatoriai — JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoja Viktorija Nuland ir JAV ambasadorius Kijeve Dž. Payette telefonu aptarinėjo  Ukrainos, nepriklausomos, suverenios, JTO narės, vyriausybės sudėtį, o Europos Sąjungos Užsienio reikalų komisarė Ketrin Ashton pokalbyje su Estijos Užsienio reikalų ministru telefonu apgailestavo dėl Vakarų demokratijos įvaizdį žiauriai gadinančio per didelio žmonių, kuriuos nužudė jų pačių  atsiųsti NATO snaiperiai, aukų, Luganske, Donecke, Charkove, Kryme rusakalbių gyventojų absoliuti dauguma užima administracinius pastatus, greitai ir neskausmingai, be aukų, imasi realizuoti visame pasaulyje pripažįstamą ir Tautų Chartijoje įtvirtintą tautų teisę į laisvą apsisprendimą, teisę nepripažinti neteisėtos Kijevo chuntos valdžios, teisę patiems nusistatyti savo ateitį.

Skirtumas Rytų Ukrainos taikių protestuotojų nuo Maidano smogikų Vakarų Ukrainoje yra esminis. Kijevo Maidaną rėmė JAV-ES-NATO tarptautiniai nusikaltėliai, vietiniai oligarchai ir mažuma Ukrainos gyventojų, Vakarų Ukrainos nacionalistai, fašistai, Stepano Banderos fašistinės ideologijos pasekėjai, nacių kolaborantų palikuonys. Rytų gi Ukrainoje vyko plačiausių liaudies masių remiama revoliucija, teisėtas tautos pasipriešinimas Kijevo chuntos, neteisėtai užgrobusios valdžią, terorui,. Būtent todėl Donbase viskas vyko labai sklandžiai, skaidriai ir demokratiškai. Kol vėl neįsikišo JAV perversmų organizatoriai, visas Europos fašistų samdinių internacionalas, pačios tamsiausios Kijevo Maidano smogikų pajėgos ir nepaskandino kraujuje tautos laisvę į apsisprendimą.

Kijevo chunta tiesiog pasiuntė į Rytų Ukrainą kariuomenę ir „Dešiniojo sektoriaus“ smogikus, kurie savo neapykantą rusakalbiams pademonstravo pačiu žiauriausiu būdu – sudegindami gyvus žmones Odesos Profsąjungų rūmuose, sušaudydami Mariuopolio milicininkus, atsisakiusius žudyti savo tautiečius, iš lėktuvo sušaudydami Lugansko srities administracijos pastatą ir brutaliai susidorodami su rusakalbiais, absoliučia gyventojų dauguma, nepalikdama jiems pasirinkimo, nesuteikdami jiems teisės laisvai išreikšti savo valią. Tik teroras ir kruvina prievarta iš Kijevo pusės, žmogaus teisių pažeidimai – tokį absoliučiai nepriimtiną demokratijos modelį pasiūlė Vakarų marionetės iš Kijevo Rytų Ukrainos piliečiams ir šie, žinoma, jį atmetė. Ginklu, neturėdami jokio kito pasirinkimo, gindami savo prigimtinę teisę gyventi, pasipriešino Vakarų terorui.

O veidmainiai iš Vakarų, kurie dar 2014 metų žiemą isteriškai klykavo apie Ukrainos tautos teisę laisvai apsispręsti, gyventi taip, kaip jiems patiems to norisi, laisvėje ir demokratijoje, surengė jėzuitišką infromacinę ataką prieš Rytų Ukrainos laisvės kovotojus. Rytų Ukrainos laisvės kovotojai, kaip jau minėta, gynėsi, pasinaudojo prigimtine teise į savigyną nuo Kijevo chuntos smogikų, ketinusių juos išžudyti, ginkluoto susidorojimo. Esminis dalykas šiame santykyje yra tai, kad Rytų Ukrainos gyventojai atliko teisėtos savigynos aktą nuo Kijevo chuntos nusikaltėlių, remiamų JAV ir ES nusikaltėlių, agresijos. Jeigu Vakarai atsisakytų savo organiškai įgimto melo ir dvigubų standartų, tai jie, remiantis tarptautinės teisės normomis, turėtų pripažinti Kijevo chuntą ir jos vykdomą karą prieš savo tautą Rytų Ukrainoje , Odesoje ir visoje Ukrainoje, nusikalstamais. Tačiau šiuo atveju visa eilė „šviesiųjų Vakarų demokratizatorių“, tame tarpe ir gausus būrys Lietuvos konservatorių, liberalų, socdemų, darbiečių, nacistų, fašistų, nacionalistų, turėtų sėsti į teisiamųjų suolą Niunbergas-2 Tribunole. O toks teisingumas Vakarams bent šiuo metu yra nepriimtinas, todėl jie teisėtus veiksmus įvykdžiusius Rytų Ukrainos laisvės kovotojus nedelsiant pasmerkė ir pavadino teroristais, separatistais, paskelbė juos už įstatymo ribų. Tie patys geri, mieli, švarūs, kultūringi dėdulės ir tetos demokratai iš ES bei JAV, lyg burtų lazdele mostelėjus, virto nuožmiais, kraujo ištroškusiais vilkolakiais. Ir Rytų Ukrainos žmonių laisvės ir teisingumo siekis buvo paskandintas nekaltų civilių – senelių, moterų ir vaikų – kraujyje. Kad žinotų – demokratija yra tik tai, ką leidžia JAV ir ES demokratai!..

2014-03-16 Kryme įvyko liaudies referendumas dėl atsiskyrimo nuo Ukrainą užgrobusios Kijevo chuntos, dalyvavo 83,1 proc. turinčių rinkimų teisę pusiasalio gyventojų, už prisijungimą prie Rusijos, istorinės savo Tėvynės, balsavo 96,7 proc. balso teisę turinčių piliečių, tačiau nežiūrint į neginčijamą tautos valios pareiškimą, preciziškai teisėtą, tiesioginiu pagal nustatytas skaidrias taisykles balsavimu, Vakarai, tie, kurie visada tik už demokratiją, tai yra tautos valdžią, – šį referendumą pavadino Krymo aneksija ir panaudojo šią iš rankovės ištrauktą kortą savo nešvariame informaciniame, ekonominiame kare prieš Rusiją.

JAV, ES, NATO šalių įvykdyti visame pasaulyje, Ukrainoje ir Odesoje nusikaltimai dar laukia savo teisėjo. Jeigu pasaulis norės išsaugoti taiką ir saugumą Žemėje, norės išgyventi, išvengti Vakarų karo nusikaltėlių nuolat keliamos susinaikinimo III Pasaulinio karo branduolinio pragaro ugnyje, jis bus priverstas imtis priemonių prieš Vakarų karo nusikaltėlius. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas

Revoliucija – kaip kiaušinis, jeigu ji kils iš vidaus, tautos, bus gyvybė, jeigu ji bus kalama iš išorės – bus tik kiaušinienė. Ukrainoje ir visur, kur „spalvotas” revoliucijas, maidanus, sąjūdžius, arabų pavasarius organizavo JAV-NATO kolonizatoriai, – visose šalyse įvyko ekonominis nuosmukis, socialinė nelygybė, skurdas, nedarbas, depopuliacija, kultūrinė degradacija, politinių elitų, valstybės tarnautojų, teisėsaugos korupcija ir savivalė – visas šias šalis ištiko katastrofos. Supuvusios JAV kolonijų administracijos vietose laikosi išimtinai JAV-NATO okupacinių kariuomenių durtuvų dėka, teroro ir propagandinio melo, manipuliacijų visuomenės sąmone dėka ir absoliučiai neturi jokio ryšio su vietinėmis tautomis ir gina tik JAV-NATO kolonijinius interesus. Kol nebus išspręstas baudžiamosios valdančiųjų elitų atsakomybės klausimas, padėtis tik blogės.

Atsakomybės už Odesos Chatynės aukas klausimas vis dar nėra išspręstas.

Nekaltos Odesos aukos šaukiasi Teisingumo!..

Jonas Kovalskis, 2018 m. gegužės 2 d.

Reklama