Aktualijos

Vatnikas

Pinterest LinkedIn Tumblr

Anksčiau, kad apsiginti nuo pragaro tamsiųjų jėgų, buvo naudojami česnakai, švęstas vanduo ir kryžius. Dabartinius vilkolakius, vampyrus ir panašius “demokratus” bei “liberalus” priverčia šnypšti ir raitytis , be kita ko, Pergalės Didžiajame Tėvynės kare diena, Pergalės vėliava ir kiti Didžiosios Pergalės simboliai.

Kas yra vatnykas ir kuo jis skiriasi nuo nacių kolaboranto palikuonio, dabartinio JAV/JK vergo, NATO liokajaus, landsberginio “patrioto”.

Nuo 1942 metų balandžio 1 d. tarybinės armijos, Vakarų Jungtinės Europos fašistų ordų nugalėtojos, eiliniai ir jaunesnieji vadovaujantys karininkai buvo aprengti vatinėmis striukėmis, kurios pakeitė iki tol tarnyboje pagal statutą nešiotas milines.
Kodėl Vakarų, JAV, NATO karo nusikaltėliai ir jų vergai taip nekenčia vatinkų?
Todėl, kad vatinka yra toks pat Pergalės prieš Vakarų fašizmą simbolis, kaip ir tankas T-34, automatas PPŠ, kareiviška ausinė kepurė, raudona vėliava ar  žvaigždė su kūju ir pjautuvu.
JAV/UK/NATO karo nusikaltėliams, kurie inicijavo du Pasaulinius karus, kurie pagimdė ir išaugino hitlerinį nacizmą, kurie faktiškai ir sukėlė II Pasaulinį karą jų vietiniams fašistų kolaborantams, nacių kolaborantų – impulevičiukų, lafininkų, ambrozevičiukų, plechavičiukų ir panašių “demokratų”, kurie po III Reicho gėdingo pralaimėjimo 1945-05-09 sulindo į miškus ir terorizavo tautą – palikuonims nacionalistams, JAV 5 kolonai, iki pat šiol skauda vieną vietą, kurią taip nemandagiai, tačiau labai teisingai prispardė kerzavu batu tarybinis karys.
Šiandien šie – konservatoriai, liberalai, nacionalistai, fašistai ir pan. “patriotai” – kiekvieną kartą puola bet kurį žmogų, kuris išsaugojo istorinę atmintį, prisimena, kas tokie buvo dabartinių “patriotų” – JAV 5 kolonos – idėjiniai vadai, nacių kolaborantai, ir drasiai sako jiems į akis tiesą. Tokią , kokia ji buvo iš tiesų.
Tarybų Sąjungos Pergalės 1945-05-09 prieš Vakarų fašizmą menkinimas, paminklų tarybiniams kariams griovimas, tyčiojimasis iš Pergalės simbolių, jų draudimai, baudžiamosios bylos už tiesos sąkymą ir panašūs veiksmai prieš JAV fašistų kolaborantus demaskuojančius laisvus ir drasius piliečius, yra ne kas kita, kaip pralaimėjusių nacių kolaborantų, niekšų kerštas už patirtą baimę, pralaimėjimą, už pelnytą Teisingumą už nacių ir jų kolaborantų nusikaltimus žmoniškumui.
Vatinka yra Pergalės simbolis, baimė prieš kurį nacių kolaborantų palikuonims vis dar sukelia diarėją, primena jiems neišvengiamą teisingumą. Dabar jau už NATO kolaborantų šių dienų nusikaltimus, tame tarpe ir už informacinio karo nusikaltimus prieš tautą.
Mūsų reikalas teisus, Pergalė bus mūsų.
Mes turime kuo didžiuotis. Fašistai nepraeis! No pasaran!

Write A Comment