Aktualijos

Aleno Daleso planas kaip sunaikinti TSRS

Pinterest LinkedIn Tumblr

Plano (A. Daleso doktrinos) autorius yra Alenas Dalesas (Allan W.Dullas -1893 –1969) – nuo 1947 m. (įkūrimo momento) dirbo JAV CŽV. 1942-1945m. vadovavo JAV politinės žvalgybos organizacijai Europoje. 1953-1961 m. – CŽV direktorius. Aršus antikomunistas, antitarybininkas, rusofobas,  „Šaltojo karo“ ideologas, vienas iš nusikalstamos šnipinėjimo veiklos prieš TSRS ir kitas socialistines valstybes organizatorių ir vykdytojų.  Organizavo, vadovavo ir įvykdė daugybę tarptautinių, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui,  organizavo daugelio nacionalinių išsivadavimo judėjimų lyderių nužudymus, vykdė “spalvotas” revoliucijas laisvose nuo JAV, Didžiosios Britanijos diktatūros valstybėse, valstybinius perversmus visame pasaulyje, rėmė fašistines chuntas visame pasaulyje.

Alenas Dalesas, JAV šnipų organizacijos Centrinės žvalgybos valdybos įkūrėjas, vadovas, daugybės tarptautinių nusikaltimų organizatorius

Ištrauka iš „Harvardo projekto“

Pasibaigs karas, viskas nurims ir nusistovės. Ir mes visas turimas jėgas – visą auksą, visą savo materialinę galią – skirsime žmonių bukinimui ir kvailinimui! Žmogaus smegenys ir sąmonė turi gebėjimą keistis, todėl pasėję Tarybų Sąjungoje chaosą, mes nepastebimai pakeisime tikras vertybes netikromis ir priversime žmones tomis netikromis vertybėmis tikėti.

Kaip? Mes subursime aplink save bendraminčius, surasime sau sąjungininkus pačioje Rusijoje. Epizodas po epizodo bus pradėta vykdyti grandiozinė savo mastais pačios nepaklusniausios Žemėje tautos žūties tragedija, galutinis ir nesugrąžinamas tautos sąmonės užgesinimas.

Pavyzdžiui, iš meno ir literatūros mes palaipsniui išguisime jų socialinę esmę; dailininkus ir rašytojus atpratinsime domėtis išraiška ir tyrinėjimu tų procesų, kurie vyksta tautos gelmėse. Literatūra, teatras, kinas – viskas vaizduos ir šlovins pačius žemiausius žmogiškus instinktus.

Mes visokeriopai palaikysime ir remsime taip vadinamus menininkus, kurie įkyriai kals į žmonių sąmonę sekso, smurto, sadizmo, išdavystės kultą – žodžiu, visokį amoralumą. Valstybės valdyme mes sukursime chaosą ir sumaištį.

Mes nepastebimai, bet aktyviai ir nuolatos sudarysime sąlygas valdininkų despotiškumo klestėjimui. Biurokratizmas ir vilkinimas bus laikomi dorybėmis. Sąžiningumas ir padorumas bus išjuokiami, taps niekam nereikalingi ir virs praeities atgyvenomis.

Įžūlumas ir akiplėšiškumas, melas ir apgaulė, alkoholizmas ir narkomanija, gyvuliška baimė vienas kitam ir begėdiškumas, išdavystė, nacionalizmas ir neapykanta kitoms tautoms – visų pirma priešiškumas ir neapykanta rusų tautai — visa tai mes kultivuosime vikriai ir nepastebimai, kol visa tai suvešės ir įsitvirtins.

Ir tik nedaugelis, visai nedaugelis įtars ar net supras, kas vyksta. Bet tuos žmones mes įstumsime į beviltišką padėtį, paversime juos pajuokos objektais, rasime būdų juos apjuodinti ir paskelbti visuomenės atmatomis. Rausime dvasines šaknis, suvulgarinsime ir naikinsime tautinės doros pagrindus.

Taip mes naikinsime kartą po kartos. Pradėsime nuo vaikų ir bręstančių paauglių, daugiausiai dėmesio skirsime jaunimui — skaldysime, demoralizuosime ir morališkai smukdysime jaunus žmones. Mes padarysime juos cinikais, nepraustaburniais ir kosmopolitais. Štai taip mes tai padarysime!”