Archive

May 2018

Browsing

Anksčiau, kad apsiginti nuo pragaro tamsiųjų jėgų, buvo naudojami česnakai, švęstas vanduo ir kryžius. Dabartinius vilkolakius, vampyrus ir panašius “demokratus” bei “liberalus” priverčia šnypšti ir raitytis , be kita ko, Pergalės Didžiajame Tėvynės kare diena, Pergalės vėliava ir kiti Didžiosios Pergalės simboliai. Kas yra vatnykas ir kuo jis skiriasi nuo nacių kolaboranto palikuonio, dabartinio JAV/JK vergo, NATO liokajaus, landsberginio “patrioto”. Nuo 1942 metų balandžio 1 d. tarybinės armijos, Vakarų Jungtinės Europos fašistų ordų nugalėtojos, eiliniai ir jaunesnieji vadovaujantys karininkai buvo aprengti vatinėmis striukėmis, kurios pakeitė iki tol tarnyboje pagal statutą nešiotas milines. Kodėl Vakarų, JAV, NATO karo nusikaltėliai ir jų vergai taip nekenčia vatinkų? Todėl, kad vatinka yra toks pat Pergalės prieš Vakarų fašizmą simbolis, kaip ir tankas T-34, automatas PPŠ, kareiviška ausinė kepurė, raudona vėliava ar  žvaigždė su kūju ir pjautuvu. JAV/UK/NATO karo nusikaltėliams, kurie inicijavo du Pasaulinius karus, kurie pagimdė ir išaugino hitlerinį nacizmą, kurie faktiškai ir sukėlė II Pasaulinį karą jų vietiniams fašistų kolaborantams, nacių kolaborantų – impulevičiukų, lafininkų, ambrozevičiukų, plechavičiukų ir panašių “demokratų”, kurie po III Reicho gėdingo pralaimėjimo 1945-05-09 sulindo į miškus ir terorizavo tautą – palikuonims nacionalistams, JAV 5 kolonai, iki pat šiol skauda vieną vietą, kurią taip nemandagiai, tačiau labai teisingai prispardė kerzavu batu…

2014 metų gegužės 2 d. JAV-ES-NATO okupuotoje Ukrainoje, Odesos mieste JAV/NATO karo nusikaltėlių vadovaujami Ukrainos fašistai įvykdė siaubingą nusikaltimą žmoniškumui – sudegino 48 taikius protestuotojus.
 
Lietuvos Seime, konservatorių, liberalų okupuotoje sisteminėje kišeninėje žiniasklaidoje niekada nebus minimos šių tragiškų įvykių Odesoje metinės, kuomet Ukrainos sužvėrėję nacionalistai, fašistai, Vašingtono ir Briuselio rankiniai šunys, radikalūs ultrapatriotai, Vakarų Ukrainoje išauginti fašisto Stepano Banderos pasekėjai, nacionalistai-ukrobanderlogai įvykdė, Vašingtono nurodymu, kraupų nusikaltimą žmoniškumui. Maidaunai Odesos Profesinių sąjungų namuose sudegino rusakalbius Odesos taikius protestuotojus, žmones, kurie nesutiko su JAV ir ES specialiųjų tarnybų įvykdytu valstybiniu perversmu Kijeve ir atsisakė paklusti antikonstituciniu būdu užgrobusiai valdžią proamerikietiškai chuntai.
 
Lietuvoje šis tragiškas įvykis nebus paminėtas dėl labai paprastos priežasties – vykdant šį kraupų nusikaltimą žmoniškumui taip pat aktyviai dalyvavo daugybė Lietuvos valdančio proamerikietiško politinio elito ir užkulisinių vietinių fašistinių veikėjų, kurie gudriai maskuojasi po demokratų kaukėmis. Perversmo Ukrainoje metu uoliai bendrininkavo tiesiogiai ne tik matomi V.Landsbergio senosios SS gvardijos veikėjai ir pats “faktinis Lietuvos vadovas” asmeniškai, bet ir daugybė Savanorio Nr.1 vadovaujamų Lietuvos valstybės valdžios institucijų, žiniasklaidos, fašistinių, nacionalistinių, taip vadinamų patriotinių organizacijų veikėjų, kuriems tenka tiesioginė atsakomybė už šį kraupų nusikaltimą. Savaime suprantama, nusikaltėliai, ypatingai tie, kurie uzurpavo 1990 metais valdžią Lietuvoje, apie savo nusikaltimus nėra linkę garsiai kalbėti, viešai apie juos atvirauti. Todėl konservatorių kišeninė valatkodelfinė žiniasklaida apie tai nutylės, arba, kaip jai įprasta, skleis gebelsišką melą. Kaip visada. Nors patriarcho ausys (ar ragai?) už nusikaltimo Odesoje taip pat kyšo. Kaip visada kyšojo ir Sausio 13 d., Pakaunės maišto, tilto per Bražuolę sprogdinimo, J.Abromavičiaus nužudymo, Mažeikių naftos aferoje, 2009-01-16 demonstracijos prie Seimo sušaudymo kriminalinėse istorijose, Snoro banko vagystėje ir visuose labai nešvariuose “nepriklausomos” Lietuvos įvykiuose.
 
Bet apie šį kraupų karo nusikaltimą, 2014-05-02 įvykdytą Odesoje, reikia kalbėti. Kad nepasikartotų panašūs įvykiai jau čia, Lietuvoje, kad vėl šitie “patriotai” nesurengtų tautai Lietūkio garažų, Kauno fortų, Žemųjų Panerių, Pirčiupių, Ablingos ir panašių nusikaltimų žmoniškumui …

1945 metais gegužės 1 d. apie 3 valandą nakties virš sutriuškintos nacistinės Vokietijos simbolio Reichstago buvo iškabinta Pergalės vėliava. Pergalės, į kurią tarybinė liaudis ėjo 4 metus, ant kurios aukuro sudėjo milžinišką auką. Pergalės, kuri išvadavo pasaulį nuo JAV, Anglijos, Prancūzijos ir kitų Vakarų šalių kapitalo sukurto Vokietijos nacizmo. Gerbk protėvių didingą žygdarbį Neleisk Vakarų nacizmui atgimti vėl, tark NATO fašizmui NE.

Vorenas Bafetas, vienas iš daugybės JAV milijardierių, kurie susikrovė sau kapitalą išnaudodami viso pasaulio ir ypač trečiojo pasaulio šalių beteisių darbo žmonių darbą, ne taip seniai su pasitenkinimu pareiškė: „Klasių kova vyksta nuolat, ir šioje kovoje laimi mano klasė“. Senas vagis, aferistas, eksploatatorius netyčia, apimtas didybės manijos, užmiršo liberalaus melo taisyklę meluoti nuolat, prasitarė ir demaskavo seną tiesą, kurią visais įmanomais būdais siekia nuslėpti liberalios „demokratijos“- mažumos diktatūros visos korumpuotos valdžios šakos – parsidavę įstatymų leidėjai, vykdomosios valdžios biurokratai, korumpuoti teisėjai ir teisėsaugininkai, ir, žinoma, išsigimę melo propagandos taip vadinamos žiniasklaidos veikėjai: klasių kova, kaip ją apibrėžė K.Marksas, V. Leninas, J.Stalinas dabartiniame pasaulyje nemirė ir egzistuoja, klasių kova yra realybė, klasių kova tarp darbo ir kapitalo yra nesutaikoma ir ji, kapitalizmui vis labiau išsigimstant ir neišvengiamai mirštant, tik stiprės.