Archive

May 2018

Browsing

Didysis Tėvynės karas baigėsi Berlyne Raudonosios Armijos karių pergalingai įvykdytu Reichstago šturmu, Čekijos sostinės Prahos išlaisvinimu ir besąlygine 1945 m. gegužės 9 d. nacistinės Vokietijos kapituliacija Karlhorste. JAV ir Didžiosios Britanijos, kurios į karą iš esmės įstojo tik 1944 metų birželyje išsilaipindamos Normandijoje tuo metu, kai TSRS pergalė jau niekam nebekėlė abejonių, vadovybė bandė pavogti tarybinės liaudies  Pergalę, susirado kažkokį trečiarūšį nacistų generolą-pulkininką A. Jodlį ir 1945-05-07 surengė Vokietijos kapituliacijos prieš JAV-JK akto pasirašymo farsą Reimse. Tikrasis nacistinės Vokietijos kapituliacijos aktas buvo pasirašytas 1945-05-09 0:43 val. Berlyno priemiestyje Karlshorste. Aktą pasirašė TSRS Karinių pajėgų Vyriausiojo vado pavaduotojas maršalas G.Žukovas, iš Vokietijos pusės Vyriausios Vermachto vadovybės viršininkas feldmaršalas Vilhelmas Keitelis, Liuftvafės vadas generolas Štumpfas, Vokietijos karinių jūrų pajėgų Kriegsmarine vadas admirolas Fridenburgas. Perduodamas pasirašytą kapituliacijos aktą G. Žukovui V.Keitelis linktelėjo ten dalyvavusių amerikiečių, britų ir prancūzų karinės vadovybės atstovų pusėn ir sarkastiškai paklausė „O šitie ką čia veikia? Jie irgi mus nugalėjo?“.

Karas baigėsi. Milžiniškų pastangų ir aukų kaina Tarybų Sąjungos liaudis ir Raudonoji armija nugalėjo didžiausiame žmonijos istorijoje kare, kurį sukėlė Vakarų, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos imperialistai, bankininkai, pelno ištroškę kapitalistai.

-Andriau, kaip ten ekonominiai stebuklai Marijos žemėje? Nematoma A.Smito ranka patikimai perkrausto mužikų turtą į mūsų kišenes?
-Dalia, mes juos plėšiame jau 28 metai, o ji galvoja, kad čia Rusija kalta. Landsbergis sakė, kad šunauja yra jau pasiruošusi dar ir kare su Rusija už JAV banksterių interesus mirti. Nematoma A.Smito ranka dirba patikimai, iš lietuvių jau sugebėjome ne tik praeitį ar dabartį pavogti – net ir jų ateitį jau praskolinome JAV bankams už tokias palūkanas, kad ir lietuvių anūkai neišsimokės.

JAV 5 kolona Lietuvoje išrinko Vilniaus miegamuosius mikrorajonus kaip tinkamiausią natūrinę filmavimo aikštelę atvaizduoti Černobylio atominės elektrinės katastrofos pasekmes –  visa Lietuva ir atrodo kaip po sprogimo, žmonės beveik visi evakavosi sprogus landsberginei dermokratijos bombai, viskas “patriotų” išvogta, daugiabučiai 28 metai neremontuojami ir  neatnaujinami,  taip ir stovi papilkėję nuo TSRS laikų, kai buvo pastatyti.

“Fabijoniškių ir Justiniškių seniūnijose pradedamas filmuoti “Černobylis”, todėl laikinai bus draudžiamas transporto priemonių eismas ir stovėjimas”

“Mieste taip pat vyksta HBO serialo „Černobylis“ filmavimo darbai, britai ir amerikiečiai kuria vaidybinį serialą apie Černobylio atominės elektrinės katastrofą. Pagrindinius vaidmenis atlieka Jared Harris, žinomas iš tokių filmų kaip „Sąjungininkai“, „Reklamos vilkai“, „Šerlokas Holmsas: šešėlių pasaulyje“ ir kt., švedų kino žvaigždė Stellan Skarsgård, vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Nimfomanė“, „Gerasis Vilas Huntingas“ ir britų aktorė Emily Watson, nominuota dviems Oskarams geriausios aktorės kategorijoje filmuose „Prieš bangas“ bei „Hilari ir Džeki“.”

Žymiausias 21 amžiaus aferistas, JAV gamybos ostapas benderis Elonas Maskas renka savanorių komandą, kuri būtų pasiruošusi skristi į Marsą ir išgyventi šioje planetoje. Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė pasiūlė JAV išradėjui atsiųsti savanorių komandą treniruotėms į Lietuvą – po konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų ir fašistų 28 metus trukusio valdymo Lietuvoje gyvenimo sąlygos jau tapo maksimaliai artimos į Marso. Welcome, škias, to Lithuania…

Tarybinės armijos žygdarbis – 1945-05-09 Pergalė prieš Vakarų fašizmą, nacistinę Vokietiją – nemirtingas.

“Stalinas nenugalėjo Hitlerio užimdamas Reichstagą. Pagrindinis J.Stalino mūšis su Hitleriu, pagrindinė kova mūsų dar laukia ateityje. Žūtbūtinis mūšis su atgimusiu fašizmu vyksta šiandien, mūsų širdyse. Dabar hitlerinis fašizmas vadinasi NATO. Dabar kiekvienas lauke yra karys su fašizmu. Būk vertas savo protėvių žygdarbio. Neleisk atgimusiems fašistams – liberalams, konservatoriams, nacistams, nacionalistams, demokratams – pavogti protėvių taip sunkiai iškovotos Pergalės.” (Aleksandras Prochanovas)

1945 m. gegužės 8 d., buvo pasirašytas istorinis Baigiamasis Aktas dėl besąlygiškos Vokietijos kapituliacijos, o gegužės 9 d. buvo paskelbta Pergalės diena.

1945 m. gegužės 8 d. Berlyno priemiestyje Karlshorst 22 valandos 43 minutės Centrinės Europos laiku (gegužės 9 d. 0:43 val. Maskvos laiku) buvo pasirašytas Baigiamasis aktas dėl besąlyginės nacistinės Vokietijos ir jos ginkluotųjų pajėgų kapituliacijos. Tačiau Berlyne pasirašytas kapituliacijos aktas nebuvo pirmas.

Kai Raudonoji armija apsupo Berlyną, Trečiojo Reicho karinei vadovybei iškilo klausimas, kaip išsaugoti Vokietijos likučius. Tai buvo įmanoma padaryti tik vienu būdu – išvengiant besąlyginės kapituliacijos. Sutriuškinto III Reicho vadovybė priėmė sprendimą kapituliuoti tik anglo-amerikiečių kariuomenei, tačiau tuo pačiu metu tęsti ginkluotą pasipriešinimą Raudonajai armijai.

A.Kubilius, žinomas ‘naktinių” reformų meistras, po kurių Lietuva buvo apiplėšta iki paskutinio siūlo, paskelbė naują kryžiaus žygį prieš lietuvių tautą. Niekam nėra paslaptis, kad konservatorių ir liberalų šeimininkai iš JAV vis labiau pralaimi informacinį karą prieš Rusiją. Čia 1990 metais “patriotai” galėjo nevaržomai begėdiškai meluoti apie tarybinio režimo “žiaurumus”, pasakoti pasakas apie Vakaruose neva esančią demokratiją, apie laisvę, kurią suteikia JAV kolonizatoriai savo okupuotų šalių čiabuviams, kaip Vakarai gina žmogaus teises bombarduodami suverenių valstybių gyventojus, žudydami žmones. Per 28 metus begėdiško konservatorių, liberalų melo, klastočių, korupcijos ir nusikaltimų prieš tautą landsberginės fantazijos įtikina tik jaunuosius konservatorius ir liberalus, ir tai tik trumpam. Pagrindinis jaunųjų konservatorių, liberalų lygų devizas skelbia – jeigu jauniesiems konservatoriams, liberalams sudaryti šiltnamio sąlygas, iš jų gali išaugti geros daržovės. Kai kas jau iš jorkšyrinių šunų voljero pasiekė daržovių lygį, pavyko, škias…

Kaip atrodytų šių dienų Europos žemėlapis, jeigu Tarybų Sąjunga 1945 metais nebūtų nugalėjusi nacistinės Vokietijos ir savo laiku nebūtų padovanojusi tūkstančius kvadratinių kilometrų teritorijos toms šalims, kurios šiandien TSRS vadina okupante, blogio imperija, griauna paminklus tarybiniams kariams, aršiai juodina savo bendrą istoriją su TSRS ir, lyg prasiskolinę banditai, bet kokia kaina siekia išvengti grąžinti Tarybų Sąjungai istorines skolas?

Aršiausiai rusofobinę politiką vykdančios valstybės, aktyviausios JAV kolonijos, NATO vasalinės valstybėlės šiandien arba būtų jau išnykusios nuo žemėlapio, arba atrodytų visiškai kitaip be dosnių teritorinių dovanų, gautų iš TSRS ir asmeniškai “kruvino tirono” Josifo Stalino.

arba tikrasis dabartinės Europos Sąjungos įkūrėjas yra
Adolfas Hitleris

1945 metų gegužės 9 dieną didinga Tarybų Sąjungos pergale baigėsi Didysis Tėvynės karas – didžiausia žmonijos istorijoje globalinė humanitarinė katastrofa, į kurią kelią nutiesė, kapitalistinio godumo ir savanaudiškumo skatinami inicijavo, finansavo, ginklavo ,  rėmė JAV Federalinė Rezervų sistema (FRS),  Anglijos Bankas bei Prancūzijos bankininkai.

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuria prilygino Tarybų Sąjungos vaidmenį nacistinės Vokietijos vaidmeniui inicijuojant II Pasaulinį karą. Šia rezoliucija, be akivaizdžiai pragmatiško tikslo išlupti iš Rusijos kompensacijas, žalos atlyginimą kai kurioms bankrutavusioms ekonomikoms išlaikyti, dar ir siekiama demonizuoti Rusiją kaip TSRS teisių perėmėją bei padėti teisinius pagrindus atimti iš Rusijos teisę priešintis Vakarų bandymams perrašyti istoriją ir II Pasaulinio karo rezultatus. Jeigu jau kelti atsakomybės dėl II Pasaulinio karo inicijavimo kaltės problemą, tai iš pradžių reikėtų atsakyti į esminį klausimą: kas atvedė nacistus į valdžią, kas pastūmėjo Rytų kryptimi hitlerininkų karinę mašiną, kas finansavo nacistinės Vokietijos agresiją, pasibaigusią iki tol neregėto mąsto pasauline katastrofa? Visa prieškarinė Vokietijos istorija rodo, kad III Reicho agresijos „reikiamas“ politinis kursas buvo Vakarų šalių sąmoningai užprogramuotas dar Versalio sutartimi, kur buvo tyčiai sukurti globaliniai finansiniai sukrėtimai, į kokius Vakarų, pirmiausia , žinoma, JAV, banksteriai stumia pasaulį ir vėl, jau šiomis dienomis. Visų šių milijonų žmonių gyvybių pareikalavę katastrofiški tragiškų įvykių scenarijai buvo šaltakraujiškai režisuojami Vašingtono, Londono ir Paryžiaus elitų prabangiuose kabinetuose…

2018 m. gegužės 7 dieną įvyko Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino inauguracija, žmogus, kuris radikaliai pakeitė pasaulį, privertė Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, NATO karo nusikaltėlius, žudikus, agresorius, kolonizatorius sutramdyti savo grobuonišką apetitą, parodė Vakarų “demokratizatorių”, sužvėrėjusių liberalių fašistų, išsigimusių kapitalistų neokolonijinės politikos tikrąjį žvėrišką snukį, o Vakarų kolonizatorių pavergtoms tautoms suteikė viltį išsivaduoti iš išsigimusių globalistų priespaudos, nuversti “demokratų” tironiją.
Įtakingiausias pasaulio politikas, žymiausias 21 amžiaus JAV/NATO karo nusikaltėlių gaujos tramdytojas, visų Vakarų pasaulio sukčių, niekšų naktinis baisiausias košmaras, KGB pulkininkas, 17 100 000 kv. km ploto, didžiausios pasaulyje, valstybės Rusijos prezidentas, 8 dano dziudo meistras, 9 dano taekwondo meistras ir šiaip labai malonus žmogus Vladimiras Putinas šiandien vėl bus prisaikdintas ir dar 6 metams valdys Rusiją.
Jūs galvojate, V. Putinas yra žmogus, kuris sėdi Kremliuje? Ne. V. Putinas – tai visų  geros valios ir padorių pasaulio žmonių viltis, kad Vakarų niekšybės era eina į pabaigą, žmonių tikėjimas atgimimu, tikėjimas, kad pasaulyje dar yra įmanomas Teisingumas, tikėjimas pergale, tikėjimas, pagaliau, kad Žmogus – tai skamba išdidžiai.
V. Putinas – tai kiekvienas iš mūsų, kiekvienas jame lyg veidrodyje mato save – genijus mato genijų, idiotas idiotą, savo šalies patriotas V. Putine mato patriotą, o išdavikas išdaviką, fašistas fašistą, teroristas teroristą, liberalus vagis kyšininkas korupcionierių, o garbingas žmogus mato Garbę.
Su inauguracija, Prezidente, Nobelio taikos premijos laureate (ateityje), taikos ir saugumo Žemėje garante.
Ir sėkmės Jums kovoje su JAV/NATO karo nusikaltėlių gauja už taiką ir saugumą pasaulyje!
Rusijos Prezidento Vladimiro Putino inauguracijos ceremonijos tiesioginę transliaciją galima žiūrėti  čia :