Aktualijos

Informacinio karo samdiniai Lietuvoje

Pinterest LinkedIn Tumblr

Informacinio karo nusikaltėliai, JAV samdiniai Lietuvoje

Visame Rusijos vakarų pasienyje, Lietuvoje, kaip ir Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje NATO vykdo vietinių čiabuvių sąmonės militarizavimo programą “Elfai”. Programos tikslas – kova su tariamai Rusijos vykdoma dezinformacija Facebook, kuri gali įtakoti politikos pokyčius visame pasaulyje. Darbo metodai – antirusiškos melagingos propagandos skleidimas, informacijos iškraipymas, netikrų naujienų platinimas, tautinės nesantaikos, neapykantos kurstymas, karo propaganda, prasimanymų sklaida, žinomai melagingos informacijos įterpimas į nešališkus šaltinius, klastočių kūrimas, atakos prieš teisingos informacijos platinimo šaltinius, atakos prieš objektyvią informaciją teikiančius žurnalistus, asmenis. 2011 metais kovo mėn Rygoje buvo apmokyti savanoriai, kurie tapo “Elfų” grupių administratoriais. Lietuvos atitinkamos grupės administratoriumi buvo paskirtas mažai žinomas beraštis žurnalistas Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius), kurio talentas atsiskleidė šitame itin negarbingame ir nešvariame marionetinės Lietuvos valdžios informaciniame kare prieš tautą. Šio veikėjo vadovaujama FB socialiniame tinkle veikianti grupė “Jorkšyrų elfai” deklaruoja, kad kovoja su dezinformacija, Kremliaus propaganda, antivalstybine veikla viešoje informacinėje erdvėje. Tačiau šių informacinio karo samdinių veiklos praktika, žinoma, yra visai kitokia ir diametraliai priešinga jų viešai deklaruojamiems tikslams.

“Elfų” grupėje susibūrę konservatoriai, liberalai, nacionalistai ir fašistai bando susidoroti su kitaip mąstančiais, ypač, kairiųjų pažiūrų atstovais. Jie patys apibrėžia, kas yra neteisinga, Kremliaus propaganda, kas yra “vatnikai” (terminas gimė Ukrainoje vietinių ukrobanderlogų elfų, fašistų stovykloje) požiūriu: jeigu esi už draugiškus santykius su Rusija – vatnikas, esi pacifistas, pasisakai už taiką ir prieš  NATO – esi vatnikas, esi nuomonės, kad Lietuvoje prasta ekonominė, demografinė, politinė situacija, pasisakai prieš valdančios konservatorių-liberalų koalicijos vykdomą pražūtingą Lietuvai vidaus ir užsienio politiką, kritikuoji konservatorius, liberalus, nacionalistus ir fašistus – esi vatnikas, esi kairysis – vatnikas. Jų atakų taikinyje gali atsidurti bet kokia socialinė idėja, tema, grupė, judėjimas, kuriuos diskredituoti yra marionetinės Lietuvos valdžios tikslas. Ir tai yra puikus markeris, kuris tiksliai pažymi, ar idėja, judėjimas yra valdžios remiamas projektas ar kilęs spontaniškai. Jeigu judėjimas nėra krikuojamas ir aršiai puolamas jorkšyrų elfų grupės veikėjų, galima drasiai teigti, jog šis judėjimas yra valdžios remiamas ir turi tik vieną tikslą – masių nepasitenkinimą nukanalizuoti į valdžios kontroliuojamas erdves, kur jis ir  yra paprastai palaidojamas nesukėlęs jokios grėsmės valdančiam režimui.

Šiuo metu šie veikėjai (finansuojami, kaip teigia tarptautinė hakerių grupė “Anonymus, iš Didžiosios Britanijos Jos Didenybės iždo – smulkiau skaityti čia ) aktyviai darbuojasi kovos su antivakseriais fronte. Grupės vadeiva R.Savukynas neseniai paskelbė fašistinį savo turiniu pareiškimą, kuriame ragina viešai susidoroti su skiepytis nuo COVID-19 atsisakančiais piliečiais, drastiškai apriboti jų teises, iš esmės šis veikėjas kviečia neteisėtais būdai iš esmės pakeisti Lietuvos Konstituciją, viešai ragina pakeisti konstitucinę Lietuvos santvarką savo tokiu pareiškimu. Nėra nuotraukos aprašo.

Ir nesulaukia jokios reakcijos iš teisėsaugos pusės, kas dar kartą patvirtina įtarimus, kad Lietuvos valdžia jau seniai neatstovauja tautos interesų ir yra Lotynų Amerikos 1960 metų pavyzdžio chunta.

Nors šitie  veikėjai, Jorkšyrų elfai, deklaruoja, kad kovoja tik su dezinformacija “Facebook” tinkle, iš tiesų jie sudarinėja žmonių, kurių požiūriai atitinka nors vieną iš aukščiau minėtų kriterijų sąrašus, neteisėtai renka konfidencialią informaciją per savo agentus valstybės tarnyboje, sodroje, VMI, Registrų centre apie apie režimui netinkančius asmenis,  jiems asmeniškai nepatinkančius asmenis, pacifistus, kairiuosius, antifašistus, ja remdamiesi persekioja, terorizuoja žmones, jų šeimos narius dėl jų politinių pažiūrų, žmonių išreikštos nuomonės apie “Elfų” provokacijas Facebook, apie A.Tapino liberalius dešrelių “Vergija JAV – tai laisvė” valgytojus, skundžia žmones ne tik Facebook administracijai, bet ir darbovietėms, policijai, VSD, neretai grasina fiziniu susidorojimu, vykdo teroristinę veiklą informacinio karo fronte.

Jorkšyrų elfai daugiausiai susibūrę grupėse – https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/ ,

https://www.facebook.com/vakcinanuovatniku/ ,

https://www.facebook.com/Troli%C5%B3-med%C5%BEiotojai-760231964120412/ ,

https://www.facebook.com/vatinukas.lt/ ,

https://www.facebook.com/BoycottRussianProductsInLithuania/ ,   

ir pan. grupėse. LT valdžios remiami žymiausi dezinformacijos šaltiniai mobilizavosi tinklapyje

Pagrindinis

 

– nesistebėkite, šioje “patriotinėje” grupėje žodis “demaskuok” turi visai priešingą prasmę  ir reiškia “meluok, klaidink, dezinformuok”. Blokuokite juos, jie yra tikri informacinio karo nusikaltėliai, JAV teroristinių karų samdiniai, pilkosios antys, karo šunys, žmonių priešai.

Informacinio karo nusikaltėlių darbo metodai – provokacijos, šmeižtas, įžeidinėjimai, melas, skundai, susidorojimai, blokavimas.

Šiuo metu aktyviai atakuoja “Už mūsų Lietuvą” , “Rinkimai …” ir kitas grupes. Dirba kaip tikri liberalai, niekšai, ateina “padiskutuoti”, o paskui skundžia nurodytoms struktūroms. Nuėję į šias grupęs ir patikrinę “Nariai”, juos labai lengvai rasite savo “draugų” tarpe. Jie nėra jokie draugai, patriotai. Jie yra informacinio karo nusikaltėliai, CŽV samdiniai, “sėkmės kareiviai”, informacinio karo pilkosios antys. Blokuokite juos.

Nuo 2017 metų spalio mėnesio iš viešos erdvės „dingo“ daugybė mano FB draugų, bendraminčių. Aš pats asmeniškai buvau blokuotas jau 12 kartų po 30 dienų .
Visi tikriausiai pastebėjo, kad paskutiniu metu yra vykdoma masinė, gerai koordinuota, valdoma iš vieningo centro informacinio karo nusikaltėlių ataka prieš kitaminčius, pacifistus, realius opozicionierius valdančiai konservatorių/liberalų chuntai, aktyvius, drasius piliečius ar šiaip padorius, protingus, savarankiškai mąstančius žmones. Akivaizdu, kad tai yra karas prieš Lietuvos piliečių konstitucines teises ir laisves. Jis yra vykdomas aukščiausių Lietuvos valstybės pareigūnų (JAV kolonijos administracijos) palaiminimu, sprendžiant pagal atakos kryptį, mąstą, ataką vykdančius asmenis, brutalius ir nepadorius metodus. Mums, šios informacinės agresijos tiesioginėms aukos ir taikiniams, paliekama vis mažiau erdvės savo teisėms ir laisvėms realizuoti, valstybės valdantys elitai vis labiau ima nepaisyti įstatymų, demokratinės visuomenės principų, vis atviriau perima fašistinio teroro valdymo modelį, kuris buvo pradėtas kurti dar 1990 metais. Teroras vis labiau tampa pagrindine valstybės valdymo priemone, piliečiams vis sudėtingiau tampa realizuoti savo konstitucines teises vadovaujantis įstatymu, asmenų lygybės prieš įstatymą ir įstatymo viršenybės principais. Lietuvoje vis atviriau įsigali Alfredo Stresnerio fašistinės korupcinės diktatūros forma – “draugams viskas, režimo priešininkams visas įstatymo griežtumas”.
Vienas įžūliausiai socialiniuose tinkluose siautėjančių Lietuvos chuntos įrankių yra liūdnai pagarsėjusi NATO informacinio karo, kibernetinio saugumo pajėgų grupė jorkšyrų elfai (tokie šunys, kurie save įsivaizduoja patriotais).
Tūlas, save kovotoju prieš Kremliaus propagandą įsivaizduojantis, Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius)

Taip Savukynas atrodo, kai yra ramybės būsenoje, gavęs medalį…

jau keli metai koordinuoja Lietuvos valdžios išpiarintą ypač agresyvią ir atgrasią „pogrindininkų“ grupę socialiniame „Facebook“ tinkle maskuojančiu pavadinimu „Jorkšyru elfai“. 2018 metų liepos 6 dieną R.Savukyno “triūsas” prieš žodžio laisvę buvo aukštai įvertintas Lietuvos prezidentės D.Grybauskaitės – R.Savukynas buvo apdovanotas medaliu “Už nuopelnus Lietuvai” (?!). 

Stengėsi, kenkė lietuviams, buvo apdovanotas medaliu “Už nuopelnus Lietuvai”

Jos nariai, nepaisydami jokių teisinių ir etinių normų, persekioja kitokią nuomonę, priešingą oficialios Lietuvos valdžios propagandos aparato įkyriai brukamai nuomonei, turinčius Lietuvos piliečius, neteisėtai renka apie juos informaciją, skundžia garbingus, padorius ir drasius piliečius „už jų netinkamą ideologiją“ darbovietėms, mokslo įstaigoms, šantazuoja kitaminčius, jų šeimos narius ir artimuosius.

Viešoje erdvėje tokie „elfai“ elgiasi labai įžūliai, nepadoriai, mėgaujasi savo nebaudžiamumu ir tokių virtualioje erdvėje siautėjančių „patriotų“ nebaudžiamumas gali sukurti iliuziją, kad jie atstovauja kažkokią absoliučią tiesą, išreiškia absoliučios Lietuvos piliečių daugumos nuomonę, bando tokiais nepadoriais veiksmais sukurti klaidingą įspūdį, neva, „visa Lietuva“ su jais. Jų yra nepilnas pusantro tūkstančio, dauguma jų narių yra pasyvūs dėl etiškai nepriimtinų grupės darbo ir veiklos metodų , o nemažai grupės narių grupę paliko dėl grupės administratorių ypatingai žemo, nepadoraus elgesio kultūros standartų propagavimo ir taikymo socialiniuose tinkluose.
„Jorkšyro elfai“ yra valdžios finansuojamas ir aktyviai remiamas projektas. Tai grupė, kurių daugybė buvo įsteigta JAV specialiųjų tarnybų Pabaltijo šalyse NATO vykdomo plataus visuomenės dezinformavimo operacijos “Kibernetinio saugumo pajėgos” pagrindu, kurios paskirtis yra okupuotose JAV teritorijose iš vietinių čiabuvių paruošti pakankamą kiekį pigios patrankų mėsos JAV/NATO karinei agresijai prieš Rusiją už JAV globalinio kapitalo interesus. Šis NATO inicijuotas ir kuruojamas projektas buvo pradėtas realizuoti po 2015 metų pavasarį Rygoje įvykusio NATO šalių specialiųjų tarnybų susitikimo. JAV ir NATO karo nusikaltėlių gauja pajuto, kad Vakarų totalinis melas, dezinformacija, informacinės atakos akivaizdaus melo ir klastočių pagrindu jau nebeturi tokio poveikio, kuriuo Vakarų kolonizatoriai naudojosi vykdydami valstybinius perversmus, spalvotas revoliucijas, maidanus, sąjūdžius visoje posttarybinėje erdvėje, buvusios darbo žmonių valstybės Tarybų Sąjungos respublikose.
Šiam projektui realizuoti buvo nusamdyti daugybė taip įvairiausio lygio vadinamų internetinių trolių – politikai, Seimo nariai, valstybės tarnautojai, parsidavę “žurnalistai”, “politologai”, “ekspertai”, radijo ir televizijos laidų darbuotojai, krašto apsaugos ministerijos ir valstybės saugumo departamento agentai, net dešiniųjų fašistinių jaunimo organizacijų, finansuojamų sionisto (žydų fašisto) Dž. Soroso, nariai, buvo įsteigta net informacinio karo nusikaltėlių ruošimo katedra vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Šie veikėjai įkyriai platina melą, dezinformaciją, įžūliai dėsto proamerikietišką, pronatišką, rusofobišką poziciją, aktyviai kursto tautinę nesantaiką, vykdo karo su Rusija propagandą, skatina neapykantą pacifistams, kairiesiems, kitaminčiams, kitatikiams.

Jorkšyro elfas, informacinio karo trolis darbe.

“Jorkšyrų elfai” yra vienas iš tokių visuomeninės sąmonės militarizacijos ir kolonizacijos įrankių, kurio specializacija yra socialiniai tinklai. Jų pagrindinė veiklos kryptis yra JAV militaristinės propagandos, Rusijos demonizavimo stereotipų platinimas, oficialios Lietuvos proamerikietiškos valdžios pozicijos propaganda, tačiau tuo jie neapsiriboja. Jie kovoja su žodžio, minties laisve, siekia eliminuoti iš viešo diskurso nuomonių pliuralizmą, vykdo psichologinį terorą prieš kitaminčius socialiniuose tinkluose, nesankcionuotai ir neteisėtai renka informaciją apie jiems ir valdžiai oponuojančius asmenis, susidoroja su tokiais asmenimis perduodami tokią informaciją tokio piliečio darbdaviams, kurie , pasinaudoję tokia neteisėtai surinkta info, neretai atleidžia žmones iš darbo dėl netinkamų jo pažiūrų ar kritikos valdžios vykdomai vidaus ar užsienio politikai, arba ima terorizuoti savo darbuotojus. Galiausiai jorkšyrų šunys skundžia žmones policijai, prokuratūrai, Facebook administracijai , siekdami susidoroti su žodžio, įsitikinimų, nuomonės laisve. Tokio psichologinio teroro pavyzdžių jau yra pakankamai, kad susidaryti pagrįstą nuomonę apie tokius „internetinius sėkmės kareivius“ – tai informacinio karo nusikaltėliai, samdomi žodžio laisvės ir nuomonių pliuralizmo žudikai, kurių žemi, nepadorūs kovos su kitaminčiais metodai ne tik prieštarauja gerai moralei, bet ir prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 22, 25 straipsnių nuostatoms, LR Baudžiamojo kodekso nuostatoms bei kitiems galiojantiems Lietuvos įstatymams, demokratijos, pilietinės visuomenės principams. Nežiūrint į akivaizdžiai tokių internetinių trolių nusikalstamą veiklą, jie yra globojami korumpuotos Lietuvos valdžios ir teisėsaugos. Trolių nusikalstamoje veikloje aktyviai dalyvauja ne tik etiškai degradavę entuziastai, kurie šioje veikloje randa sau puikią galimybę nebaudžiamai eksponuoti, tiražuoti savo degradavusią etiką, parodyti visą savo išsigimusios sielos tamsiausias, nepadoriausias, nepriimtinas normaliems žmonėms, paprastai realiame gyvenime greitai ir griežtai baudžiamas apraiškas. Šioje veikloje dalyvauja taip pat ir eilė Seimo narių iš konservatorių ir liberalų frakcijų, aukštas pareigas einančių valstybės tarnautojų, krašto apsaugos ministerijos, saugumo, policijos, sukarintų fašistinių organizacijų veikėjai, žinomi žiniasklaidos atstovai, taip vadinami ekspertai iš Dž.Soroso finansuojamų „centrų-institutų“ ir panašūs žmogaus teisių pažeidėjai.
Ką galima daryti, kaip galima būtų priešintis tokiam terorui, kai jį vykdo įstatymų leidybos, vykdymo, teisėsaugos ir ketvirtosios valdžios atstovai, gaunantys sau darbo užmokestį iš jūsų sumokėtų mokesčių?
Paprastai šie veikėjai visais įmanomais būdais stengiasi patekti į Jūsų FB draugų sąrašą tam, kad paskui , ir tai atitinka jų degradavusios etikos normas, galėtų Jums kenkti. Todėl:
1. Šalinkite be gailesčio tokius “draugus” – jie padoriam žmogui nėra jokie draugai. Anksčiau jie veikė atvirai, nesislėpė. Dabar jie, sutikę geros valios žmonių pasipriešinimą, pasislėpė po netikromis paskyromis ir iš jų daro savo juodą darbą. Juos lengva atpažinti pagal jų nesugebėjimą argumentuotai oponuoti diskusijoje, kurią jie greitai perveda ant jūsų asmeninių savybių svarstymo ir jūsų įžeidinėjimo, juos išduoda kategoriškumas, nemokėjimas klausytis, šokinėjimas nuo vienos temos ant kitos, antitarybinė isterija, rusofobija, JAV-NATO karo nusikaltimų šlovinimas, fanatiškas liberalizmo, fašizmo, pokario banditų garbinimas.
Dauguma informacinio karo nusikaltėlių, NATO liokajų turi susikūrę kelias dešimtis FB paskyrų, kad galėtų iš jų vykdyti savo nusikalstamą veiklą anonimiškai ir likti nenubaustais. Apsilankykite jose, nepatingėkite, negailėkite sugaišto laiko vardan savo ramybės. Tokios paskyros dešinėje yra simbolis < … >. Jį paspaudus atsiveria lentelė su opcijomis, kurių viena yra „Pranešti”, spaudžiam. Atsiveria keletas opcijų, pasirinkite vieną iš jų, spauskite „Tęsti“, atsivers „Pranešti Facebook kad peržiūrėtų“, spauskite ir pažymėkite „Atlikta“. Tą patį galite padaryti kiekvieną rytą su pačia jorkšyrų elfų grupe, kai kiekvieną rytą patikrinsite, ar Jūsų draugų tarpe neatsirado toks „jokšeris“.
Šlykščiausiai socialiniuose tinkluose elgiasi žemiau nurodyti, kaip čia jų nepavadinus jų tikraisiais vardais, jorkšyrų šunys. Jie paprastai visada turi kelias paskyras, neretai feikines, iš kurių vykdo savo teroristinius išpuolius, platina savo nuodus, dezinformaciją, melą, šmeižtą, varžo žodžio laisvę, persekioja kitaminčius, skundžia juos FB administracijai, rašo šmeižikiškus pranešimus į jiems nepatinkančių komentatorių darbovietes, užsiima kita prieštaraujančia viešajai tvarkai, bendražmogiškai etikai ir gerai moralei, o ne retai ir įstatymams , veikla.

Korumpuota prokuratūra, teismai atsisako ginti aktyvių piliečių teises, kurias nuolat aukščiau išvardintais būdais pažeidinėja jorkšyrų elfai, tokius šlykščius Lietuvos padugnių išpuolius vadina „humoru“, „žodžio laisve”.
Grupės administratoriai ir nariai –
https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/members/

Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) – grupės įkūrėjas:
https://www.facebook.com/rabinovicius…

Rimgaudas Stundžia –

Asta Kuznecovaitė:
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite.35

Gabrielė Adams
https://www.facebook.com/gabrielle.adameu

Vytautas Gaubas
https://www.facebook.com/vytautas.gaubas
https://www.facebook.com/vytas.gaubas

Tomas Vaičekauskas
https://www.facebook.com/tomas.vaicekauskas

Vitalijus Simovičius
https://www.facebook.com/simovicius.vitalijus

Edgaras Kučinskas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004739085383

Miško brolis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383333107

Janis Munks
https://www.facebook.com/janis.muchks?fref=gc

Motiejus Pre (Prelgauskas)
https://www.facebook.com/motiejus.prelgauskas.50

Petras Zakarka
https://www.facebook.com/petras.zakarka

Justas Jan
https://www.facebook.com/justukass

Vytautas Bačiauskas
https://www.facebook.com/HH8818
Algis Bira
https://www.facebook.com/algis.bira

Ir kiti troliai.

Sąrašas nėra galutinis, kaip ir nėra ribų jų cinizmui, niekšybei, vulgarumui. Kiekvienas, kuriam teko patirti šių veikėjų išpuolius, gali šį sąrašą papildyti ir su jais atlikti aukščiau aprašytas trolių asenizacijos procedūras. Jų komentarai ir postai pasižymi įžūlumu, provokuojančiu cinizmu, nepagarba žmogui, oponento orumo niekinimu ir žeminimu, šlykščiais prasimanymais, atviru šmeižtu, vulgariais įžeidinėjimais. Neatsakinėkite į jų komentarus ir ne komentuokite jų provokacinių žinučių – jie užmokestį gauna už atsakymų į jų komentarus/postus skaičių. Tiesiog ignoruokite arba rašykite savo žinutę ar komentarą, o ne atsakinėkite jiems. Negavę dėmesio, jie greitai miršta savo nešvankiame turinyje.
Dažniausiai, kaip jau pažymėjau, jorkšyrų šunų postai yra nepadorūs ir šlykštūs, jais visada siekiama ne išsakyti savo nuomonę, o įžeisti oponentą.. Tokių žinučių dešinėje yra taip pat simbolis … (trys taškai). Spaudžiame,atsivers opcijos, kurių viena yra „Pranešti apie įrašą“. Ir toliau renkatės „Manau , to neturėtų būti Facebook“ ir pasirenkate iš pateiktų opcijų Jums tinkamą variantą, kad „FB‘ peržiūrėtų. Kartais FB į tai reaguoja ir paskyrą tokio „patrioto“ uždaro, tačiau nereikia užmiršti – FB taip pat yra JAV CŽV projektas, todėl Markas Cukerbergas ir jo komanda dirba vienoje komandoje su vietiniais elfų padaliniais.

NATO-JAV melo propagandos ruporų veikla pagal savo poveikį prilygsta masinio naikinimo ginklų poveikiui.

Su tokių „patriotų“ nepadoriais komentarais reikia , tiesiog būtina, atlikti tokią pačią operaciją. Tokio „komentaro“ dešinėje yra kryželis, spaudžiame „Slėpti“. Atsiveria taip pat opcijos, iš kurių viena yra „Pranešti“, toliau elgtis aukščiau pastraipoje aprašytu algoritmu. Facebook dažniau neigiamai reaguoja į neapykantą, patyčias, asmeninius įžeidimus skatinančius kometarus.
Jeigu jau „jorkšyro šunims“ pavyko jus blokuoti, tai Jūs ir toliau galite stebėti FB (tačiau negalite būti aktyvus, atsakyti į jums siunčiamas žinutes, komentuoti, dalintis), ir , matydami internetinių trolių patyčias, juos blokuoti, pranešti FB administracijai. Valykite FB erdvę nuo nepadorių „patriotų“ dergimosi – tai savigyna nuo informacinio karo nusikaltėlių agresijos, tai jūsų prigimtinė teisė.
• Be to, kiekvieną dieną gavę pranešimą iš FB administracijos, kad jūs esate laikinai blokuoti, todėl negalite, dėl jorkšyrų šunų nešvarių žaidimų, būti aktyvūs, bendrauti su draugais, pabaigoje yra frazė „Jeigu manote, kad tai matote per klaidą, prašome praneškite mums.“ Atsivers langelis, kuriame įdėkite savo skundą – yra buvę atvejų, kai FB administracijoje dirbantys informacinio karo nusikaltėliai tenkina jūsų skundus, tiesa, retai.
Pradėkite dieną nuo savo nuomonės gynimo, drąsiai sakykite savo nuomonę – tiesa tiesiog žudo informacinio karo nusikaltėlius.  Sąjūdžio tikslas buvo – atimti kalbą iš tautos. Tada jie pavogė žodžius. Tada jie pavogė žodžių prasmę. Galiausiai jie pavogė jūsų laisvę.

Kalbėkite ir susigrąžinkitę sau laisvę.

“Kai žodžiai praranda prasmę, tautos praranda laisvę” (Konfucijus).

 

Write A Comment