Aktualijos

NATO agresija ir JAV, ES, Didžiosios Britanijos informacinis karas prieš Rusiją

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rusijos Sankt-Peterburgo mieste įvyko tarptautinis ekonomikos forumas. Rusija dar kartą pademonstravo, kad JAV ir NATO šalių vykdomas nusikalstamas ekonominis karas prieš Rusiją, neteisėtos Vakarų sankcijos, taikomos pažeidžiant visas tarptautinės teisės normas demokratiškai, laisvai šaliai, JTO Saugumo Tarybos narei Rusijai nepajėgia įveikti suverenios šalies ir priversti Rusiją paklusti JAV vadovaujamai NATO karo nusikaltėlių koalicijai. Karinė Vakarų agresija, militaristinė NATO (JAV, GB daugiausiai) ekspansija yra kelias į žmonijos sunaikinimą. Ir Rusija pasiūlė taikią alternatyvą, pasiūlė bendradarbiauti tarptautinės teisės ir Helsinkio Baigiamajame Akte įtvirtintų santykių principų pagrindu. NATO kolonizatoriai, gali būt pirmą kartą po to, kai Raudonosios armijos ir tarybinės liaudies buvo sutriuškintas Vakarų fašizmas hitlerinės Vokietijos pavidale, vėl susidūrė su Vakarų piratams neįveikiama jėga. Tačiau savo planų pakartoti A.Hitleriui nepavykusį drang nach Osten žygį, užkariauti Rusiją, Vakarų kolonizatoriai neatsisako ir bando vėl ir vėl.  Vakarai išnyktų tą pačią akimirką, jeigu jie nustotų grobti, naikinti, griauti, žudyti, išnaudoti visą pasaulį. Todėl Vakarų karo nusikaltėliai, norėdami toliau klestėti svetimo turto grobimo ir parazitavimo viso pasaulio sąskaita būdu, turi plėšikauti toliau, kaip jie tai darė visada nuo Kryžiaus žygių, Korteso konkistadorų, britų piratų, kolonijinių karų laikų. Dabar Vakarų kolonizacija įgijo naują, spalvingą, blizgantį įpakavimą – demokratizavimas ir žmogaus teisių gynyba. Tačiau esmė per daugiau nei 1000 Vakarų tarptautinio banditizmo metų nepasikeitė – Vakarų “demokratizuotos” šalys, tokios kaip Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Rumunija, Sirija, Libija, Irakas ir kitos, yra naikinamos lygiai taip pat ciniškai, kaip ir ankstesnių amžių Vakarų kolonizatorių invazijas patyrusios šalys visame pasaulyje. Rusija ir vėl viena stojo ginti viso pasaulio nuo Vakarų fašizmo, JAV-NATO kolonizatorių. Jeigu pasaulis nepadės Rusijai šioje nelygioje kovoje, Vakarų parazitai sunaikins žmoniją, Žemės civilizaciją.

Dabar Vakarų karo vanagų labai mėgstama prieš pradedant karinį konfliktą, inicijuojant eilinį NATO karo nusikaltėlių tarptautinį nusikaltimą, atlikti būsimos JAV agresijos aukos demonizavimo kampaniją, įvykdyti informacinio karo nusikaltimus, masinės savo piliečių smegenų plovimo, melo, karo propagandos ir tautinės nesantaikos kurstymo akcijas, kurių pagalba didelės masės žmonių yra perkeliamos į neegzistuojančią , virtualią, dezinformacijos kvazitikrovę, sukonstruota pagal JAV karo scenaristų užsakymą. Vakarų melo propagandos galinga mašina kasdien pumpuoja į visuomenę agresyvią dezinformaciją ir sugeba atimti žmonėms protą,  homo sapiens paversti valdoma gyvulių banda, kraujo ištroškusiais gyvūnais, kurie dirbtinai ir sąmoningai sukurtos baimės įtakoje leidžia ir pateisina bet kokį jų vyriausybių rengiamą nusikaltimą kryptingai demonizuojamo  objekto adresu. Nežiūrint į tai, kokį mirtiną pavojų tokia nekontroliuojamos valdžios politika gali sukelti patiems žmonėms – masinės žiniasklaidos tikslas yra suklaidinti ir nužudyti sveiką protą, kritinį mąstymą visuomenėje.

Informacinio karo nusikaltimai
Sisteminės Lietuvos žiniasklaidos paskirtis – informacinis karas prieš savo tautą įgyvendinant Vakarų kolonizatorių vykdomą Lietuvos okupaciją.

Sisteminės nusikalstamos žiniasklaidos masiškai platinami melas, dezinformacija ir militaristinė isterija puikiai atlieka manipuliacijas su masine sąmone – taip sukuriamas reikiamas NATO karo nusikaltėlių blokui pagrindas naujam tarptautiniam nusikaltimui. Baimės ir neapykantos atmosferos kūrimas valstybėse, tiesiogiai besiribojančiose su laisva, suverenia, demokratiška Rusija, yra pradinis Vakarų karinės agresijos NATO kolonijiniuose karuose etapas. Taip buvo demonizuojami S.Miloševičius ir Jugoslavija, S.Huseinas ir Irakas, M.Kadafis ir Libija, B. Asadas ir Sirija,  Tarybų Sąjunga ir visos kitos apie 80 pasaulio šalių, kurios patyrė JAV, Didžiosios Britanijos, ES, NATO karo nusikaltėlių agresijas, perversmus, spalvotas revoliucijas. Visos šios garsios Vakarų melo propagandos įvykdytos demonizavimo kampanijos vėliau paaiškėjo esančios tik JAV, GB specialiųjų tarnybų (CŽV, MI6) kabinetuose sukurptas melas, ciniškos provokacijos, tarptautiniai informacinio karo nusikaltimai, kurių pagrindu buvo įvykdytos karinės NATO karo nusikaltėlių gaujos agresijos, tarptautiniai nusikaltimai, kurie yra draudžiami tarptautinės teisės aktų.

Vakarų kolonizatoriai žino, kol egzistuos Žemėje Rusija, visos pasaulio tautos turės viltį išsivaduoti iš Vakarų piratų kolonijinės priespaudos, tol egzistuos nacionalinio suvereniteto, laisvos šalies, savarankiškos tautos idėja. Todėl NATO  karo nusikaltėlių gauja niekada nesiliaus daryti tarptautinių nusikaltimų prieš laisvas šalis – tai yra pagrindinė Vakarų parazitinio kapitalizmo išlikimo ir egzistavimo sąlyga.

JAV kontroliuojamose bananų respublikose dirbtinai kuriama baimės ir neapykantos atmosfera gimdo taip vadinamas patriotines, jaunimo, nacionalistines organizacijas, kurios atvirai propaguoja fašizmą, kursto tautinę nesantaiką, karo propagandą, prievartą, smurtą prieš kitaminčius, kitatikius, kitataučius. Išgąsdintas, bedarbis, nuskurdęs, neapykantos apakintas, pusgalvis “patriotas”-rusofobas  yra tobulas įrankis Vakarų agresorių rankose, pigiausia patrankų mėsa JAV agresijoje prieš Rusiją. Lietuvos, ir visų kitų JAV okupuotų šalių, laimė yra tai, kad JAV-NATO karo nusikaltėliai žino, jog Rusijos branduolinės triados ginkluotė pasieks Vakarų “demokratizatorius” bet kurioje planetos Žemė vietoje, nesvarbu, kur ir kiek ten jų būtų, – jie bus sunaikinti. Ir , kaip neseniai parodė Rusijos povandeninio laivo “Jurij Dolgorukyj” 4 branduolinių raketų “Bulava” salvė iš povandeninės padėties, tai yra vienas iš pagrindinių faktorių – baimės faktorius – , kurie JAV karo nusikaltėlius sulaiko nuo lemtingo sprendimo pradėti tarptautinį nusikaltimą, karinę agresiją prieš Rusiją.  Gegužės 22 d. Rusijos atominis povandeninis kreiseris, reaguodamas į NATO karo nusikaltėlių vykdomus pasiruošimus karinei agresijai prieš Rusiją Baltijos jūroje, Pabaltijo šalyse, Lietuvoje tame tarpe, nacistų suaktyvėjimą Ukrainoje, Lenkijos marionetinės fašistinės vyriausybės antirusiškus išpuolius, provokacijas Juodosios ir Viduržemio jūros baseine, paleido įspėjamąją 4 branduolinių raketų salvę vienu metu. Tokio paleidimo nėra daręs nei vienas JAV, D.Britanijos, Prancūzijos karo nusikaltėlių-demokratizatorių laivas – todėl, kad nesugeba to padaryti.

JAV branduolinės ginkluotės ekspertas Hansas Kristensenas pažymėjo, kad per 20 sekundžių iš Rusijos povandeninio kreiserio “Jurij Dolgorukyj” buvo paleistos 4 branduolinės raketos “Bulava”. Viena raketa “Bulava” gali nešti nuo 4 iki 10 branduolinių galvučių, kurios skrenda NATO ir JAV priešraketinei gynybos sistemai nepasiekiamu greičiu ir nenusakoma trajektorija, tai yra, jų negalima numušti turimomis NATO priešraketinės gynybos priemonėmis. 4 raketos, paskaičiavo ekspertas, gali atnešti į galimo NATO agresoriaus, Rusijos užpuoliko teritorija apie 2400 kilotonų užtaisą. Tai yra lygu 160 Hirosimų. Rusijos povandeninis kreiseris “Jurij Dolgorukyj” savo ginkluotėje turi 16 branduolinių raketų “Bulava”, kurias gali paleisti per 1 minutę ir kurios visos pasieks taikinį galimo agresoriaus teritorijoje, paskaičiavo ekspertas. Ir kukliai nutylėjo, kad tokios JAV agresijos, kuriai JAV taip aktyviai ruošiasi Pabaltijyje ir Lietuvoje,  atveju J.Stalino vardo sąsiauris tarp Kanados ir Meksikos nėra jau toks ir neįmanomas dalykas. Visos paleistos iš povandeninio kreiserio “Jurij Dolgorukyj” mokomosios raketos “Bulava” atskrido į numatytą vietą Kuros poligone Kamčiatkoje ir tiksliai sunaikino taikinius, esančius už 11 000 kilometrų nuo paleidimo vietos. NATO karo vanagų baimė pagaliau susilaukti teisingumo už visus jų padarytus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus visame pasaulyje – paskutinė viltis JAV okupuotoms Rytų ir Vidurio Europos šalims išgyventi, išlikti. Kai Vakarų masinės dezinformacijos priemonių kolonijose  platinama beprotybė, karo propagandos psichozė, militaristinė isterija, tautinė neapykanta pasieks kritinę ribą, atims protą pakankamam kiekiui žmonių,  JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, neabejoju, ryšis pabandyti laimę ir pabandys įgyvendinti Rusijoje Irako, Libijos ir kitų šalių užpuolimų scenarijų. Tada bus jau vėlu.

Pabaltijo šalims, į kurias JAV karo nusikaltėliai, Vakarų agresoriai permeta naujas savo galvažudžių armijas agresijai prieš Rusiją, laikas priešintis šliaužiančiai NATO okupacijai.

Visais laikais JAV, Vakarų kolonizatorių gaujas sustabdydavo tik griežtas Rusijos atsakas į Vakarų agresijas. Iki Rusijos atsakomojo gynybinio smūgio Vakarų grobuonims, Vakarai visada šuleriškai bandydavo laimę ir dėl jų kriminalinių avantiūrų žūdavo milijonai žmonių visame pasaulyje. Ar ryšis JAV-NATO maniakai išbandyti savo sukčių laimę ir šį kartą – pamatysime. Geriau jiems jau užtektų proto neerzinti Rusijos ir susirinkti savo galvažudžius iš bananų respublikų Rusijos pasienyje. Visos tautos privalo vieningai priversti jankių karo nusikaltėlius grįžti į savo (išnaikintų indėnų) žemes, nacionalinių teritorijų ribas. Tokiu atveju turėsime šansą. Priešingu atveju…
Jaunuoli, karas yra fun, kol tavęs nenušauna. Po to tu tampi niekas ir didelis skausmas tavo artimiesiems. Jaunuoli, geriau kaukis už taiką, o ne lakstyk su pagaliu po miškus, gąsdindamas savo lazda Rusijos taikias branduolines pajėgas, sako  tikri Lietuvos patriotai, karo Afganistane ragavę žmonės. 

“Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos – jie yra bendrininkai” (Dž. Orvelas). “Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja” (Šv. Augustinas). “Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra tapti teisėju ir priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai” (T. Džefersonas). Valstybė, kuri nesugeba užtikrinti savo piliečiams teisingumo šalies viduje ir negali apsaugoti nuo pavojaus iš išorės, yra okupuota ir valdoma chuntos.
Ateitis tavo rankose, pilieti. Kokia ji bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip jau tapo tokiais JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos “demokratizuotų” šalių žmonės – afganai, libiečiai, sirai, irakiečiai ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas globalinio karo tarptautinis nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai prabangos pabėgti nesuteiks, kadangi “ir gyvieji pavydės mirusiems”… Remti Rusiją šiuo metu yra tavo šansas išsaugoti taiką, viltį, ateitį. Remk Rusiją, padėsi sau, savo artimiesiems, savo šaliai, visiems geros valios pasaulio žmonėms.
Netylėk, laiko liko nedaug… Būti ar nebūti – apsispręsk, lietuvi.

YANKEE, GO HOME!

STOP US/NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

US/NATO MUST BE DESTROYED!

PEACE – YES! NO WORLD WAR III !

JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI – LAUK IŠ Lietuvos!

 

Pasirašyk peticiją dėl NATO karinių pajėgų uždraudimo Lietuvoje ir Lietuvos išstojimo iš NATO –

https://www.peticijos.com/stop_us-nato_agresija_pasauliui_taika_o_ne_3_pasaulini_kara

 

Write A Comment