Aktualijos

JAV – žlugusi valstybė

Pinterest LinkedIn Tumblr

Vertėjo pastaba: Tekste originalo kalba (anglų) yra daugiau nei šimtas nuorodų, pagrindžiančių tekste išdėstytus teiginius, todėl tekstas yra maksimaliai prisotintas ir kiekvienas teiginys  tekste yra patvirtintas faktais, patikimais šaltiniais.

Teksto autorius – buvęs JAV vyriausybės analitikas (tai galima pastebėti pagal kruopščiai parengtą tekstą), o „Paul Yesse“ – tai jo pseudonimas šioje publikacijoje.

Straipsnis labai įdomus, negailestingai ir argumentuotai griauna Lietuvos valatkodelfinės žiniasklaidos kurpiamos propagandos liberalią mitologiją apie JAV – „demokratijos tvirtovę“, „šviesos karalystę“, „laisvės oazę“, „gėrio ir teisingumo rojų žemėje“.

Visi nusikaltimai, kuriuos vykdo JAV oligarchai savo šalyje, JAV kolonijose, tokiose kaip Lietuva, jau seniai įgavo liberalaus kanibalizmo, kuriuo plačiai užsiima vietinė JAV 5 kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacistai, fašistai ir panašūs JAV naudingi „patriotai“- pobūdį. Verta perskaityti visą ir nepatingėti pavartyti nuorodas. Tai nėra Kremliaus propaganda, kaip jau neabejotinai išgirsite iš kokių nors jorkšyrų elfų ruporų , tipo, „Padugnės.lt“ apmokamo „eksperto“. Tai JAV vyriausybės analitiko argumentuotos, pagrįstos išvados apie JAV – nemaloni, tačiau nuoga tiesa. 

Socialinis kolapsas

Jungtinės Valstijos negali ir negins savo piliečių nuo ginkluotų banditų užpuolimų jau vien dėl to, kad visus politikus masiškai papirkinėja ginklų gamintojai ir Nacionalinė ginklų gamintojų asociacija (National Rifle Association).

JAV neaprūpina darbu ar pajamomis pragyvenimui didžiosios dalies savo gyventojų, ypatingai jaunimo ir rasinių mažumų.

Kongreso atsisakymas priimti įstatymą dėl vieningo nacionalinio sveikatos draudimo (National Single-Payer Bill) – tai vargšų, jaunimo, senų ir beteisių (underprivileged) genocidas.

Amerikos pramonė teršia aplinką, bitės totaliai yra naikinamos glifosatais ir fungicidais, o maisto produktų gamyba degradavo dėl GMO.

Susirgimų chroniškomis ligomis skaičius auga geometrine progresija – dėl ekonomikos sukrėtimų, daugumai neprieinamos brangios medicinos ir maitinimosi asortimento degradacijos.

Farmacijos industrija kraunasi sau pelnus žudydama milijonus žmonių receptiniais medikamentais, kurie yra vartojami neteisingai, juos perdozuojant arba jais piktnaudžiaujama.

Ekonomika  tapo genocidu pagyvenusiems žmonėms, kadangi panaikino pensijas ir devalvavo socialinio draudimo (Social Security) programas bei kitus fiksuotų pajamų šaltinius.

Masinė priklausomybė nuo narkotikų ir alkoholio, o taip pat su jų vartojimu susijusiu nusikalstamumo augimu – tai darbo vietų ir socialinių fondų skaičiaus mažinimo pasekmė.

Tikėtina gyvenimo trukmė mažesnė, nei daugumoje išsivysčiusių šalių ir toliau mažėja.

Militarizmas ir užsienio politika

JAV kariškiai pastoviai reikalauja kuo daugiau pinigų, siekdami užkariauti visą Žemės rutulį, tuo metu namuose JAV visuomenė yra naikinama.

JAV masinio naikinimo ginklai gali daug kartų sunaikinti visą gyvybę Žemėje, tačiau kariškiai nori kuo daugiau ir galingesnių  ginklų.

Kariškiai gauna pelną iš karo ir nėra suinteresuoti palaikyti taiką su kitomis šalimis.

Kariškiai priversti nuolat skelbti apie naujų ir dar pavojingesnių priešų atsiradimą, kad pateisintų išpūstus karinius biudžetus.

„Karas su terorizmu“ buvo JAV kariškių pretekstas, kurio pagrindu jie įvykdė keletą karinių intervencijų prieš užsienio šalis.

Kariškiai kuria naujus slaptus ginklus, kad vykdyti karus kosmose.

Kariškių privilegijuota padėtis ir imunitetas nuo politinės valdžios kontrolės sukuria neteisingą prielaidą, kad prievarta ir smurtas yra teisėti problemų sprendimo metodai.

Holivudo, kuris propaguoja karą ir šlovina smurtą, įtaka – svarbiausias propagandos įrankis.

Video žaidimai, kuriuos remia kariškiai ir korporatyviniai interesai, moko jaunus žmones, kad žudymas – tai linksma.

Kariškiam nusispjauti, kad pertekliniai nacionaliniai ištekliai yra švaistomi karo reikalams socialiai reikšmingų programų sąskaita.

JAV kariškiai – vieni iš daugiausiai teršiančių gamtinę aplinką teršėjų pasaulyje.

Pagrindinė JAV kariuomenės paskirtis – jėga užtikrinti gamtos išteklių, priklausančių kitoms šalims, vagystę.

Išteklių vagystės prasidėjo , kai baltieji išžudė vietinius indėnus (tikruosius amerikiečius – Native Americans) ir pavogė jų žemes, ir tęsiasi iki pat šių dienų Lotynų Amerikoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir visoje planetoje (vertėjo pastaba – buvusiose socialistinėse  Rytų ir Vidurio Europoje, Lietuvoje ir Latvijoje JAV vykdomi vietinių čiabuvių genocidas ir jų resursų vagystės jau pasiekė humanitarinės katastrofos ribą).

JAV kariškiai ir policija yra apmokyti visus reformatorius ir protestuotojus vertinti  kaip „valstybės priešus“ (enemy of the state), o ne kaip žmones, kovojančius už savo teises.

Karas, kurį JAV vykdo prieš Rusiją ir kitas šalis ekonominių sankcijų ir karinės intervencijos grasinimais, yra vykdomas Kongresui jo nepaskelbus, kaip to reikalauja JAV Konstitucija.

JAV užsienio ir karinės politikos pagrindas yra gigantiškas melas apie „9/11“.

 

Ekonomika

JAV valstybės santvarka – oligarchija. JAV ekonomiką, politiką ir masines informacijos priemones kontroliuoja saujelė superturtingų žmonių.

Mokesčių sistema sukurta turtingųjų naudai ir darbo žmonių (darbininkų klasės) nenaudai.

Darbininkams jau nebegalima vienytis, jungtis į profesines sąjungas (labor unions), kad išsikovoti sau sąžiningą darbo apmokėjimą ir normalias darbo sąlygas.

Minimalus darbo užmokestis per mažas, kad leistų išgyventi.

Wall-street‘as steigia ir naikina įmones (businesses), kad gautų kuo didesnį finansinį pelną, nepriklausomai nuo to, kaip jis paveiks individus, šeimas ir visuomenę apskritai.

JAV transformacija iš demokratijos  į „nacionalinio saugumo valstybę“ (National Security State)  įvyko penkių lengvų žingsnių būdu.

JAV ekonomiką skatina ne sąžiningas verslas, toks kaip gamyba, bet yra palaikoma bankų ir valstybės dirbtinai kuriamais burbulais, tame tarpe ir karinių išlaidų skolų burbulu.

Auksinio standarto panaikinimas perduodant bankams teisę spausdinti bevertę valiutą atėmė iš nacionalionės valiutos pagrindą ir sukėlė penkis dešimtmečius besitęsiančią infliaciją.

Panika kilo, kai kitos šalys pradėjo atsisakyti naudoti nuvertėjusį JAV dolerį atsiskaitymuose už naftą ir rezervine valiuta.

Studijų, ipotekos ir vartojimo kreditai JAV pavertė skolų vergovės visuomene.

Žmones sodina į kalėjimą už skolas. Kai kurie, nepajėgiantys kontroliuoti savo skolų augimo, nusižudo.

Federalinės valdžios sukurta nacionalinė skola – tai augantis krūvis visuomenei, jos neįmanoma sumokėti. Džordžas Bušas-jaunesnysis su savo karais padvigubino valstybės skolą tik per aštuonis metus. Per aštuonis karingojo prezidento Obamos valdymo metus skola išaugo dar dvigubai.

Normalių darbo vietų trūkumas verčia didelį skaičių žmonių daryti kibernusikaltimus, užsiimti prekyba narkotikais, prostitucija, daryti kitus nusikaltimus kaip vienintelį būdą išgyventi.

Teismų sistema neteisingai persekioja vargšus.

 

Giluminė valstybė ir vyriausybė

Giluminės valstybės (Deep State) specialiosios tarnybos, pradedant CŽV, yra oligarchų kontrolės vyriausybei, visuomenei ir visam pasauliui įrankiai.

Melas ir informacijos slėpimas – visų vyriausybės lygių, ir ypatingai Giluminės valstybės, gyvenimo būdas.

Vyriausybė niekada neatskleisdavo tiesos apie nusikaltimus, kuriuos praeityje padarė Giluminė vyriausybė, tame tarpe ir apie tokius nusikaltimus, kaip „9/11“, brolių Kenedžių ir Martino Liuterio Kingo nužudymai.

Giluminė vyriausybė ir toliau vykdo JAV piliečių ir kitų šalių žmonių nužudymus.

CŽV ir kitos Giluminės valstybės specialiosios pajėgos dirba slaptai, kad sugriauti kitas valstybes ir sunaikinti sąžiningo protesto judėjimus JAV viduje.

Giluminė valstybė siekia susikurti sau galimybę vykdyti totalinį viso pasaulio žmonių  elektroninį sekimą.

Giluminė vyriausybė siekia nuversti bet kurią užsienio šalies vyriausybę, kuri bando save reformuoti ir ginti savo piliečių nacionalinius interesus.

Slaptoji vyriausybė žymiai padidino savo galią po to, kai pasinaudojusi savo įvykdyta „9/11“ provokacija prastumė „Patriotinį aktą“ ir įsteigė Vidaus Saugumo Departamentą (Department of Homeland Security) .

Vienas ir svarbiausių CŽV nusikaltimų – tai jos jau įrodytas vaidmuo tarptautinėje narkotikų prekyboje.

Giluminė vyriausybė, masinės informacijos priemonės ir kariškiai kursto neapykantą tokioms šalims, kaip Rusija ir Kinija, kad nukreipti dėmesį nuo savo vykdomų nusikaltimų ir konsoliduoti savo pajėgas.

Giluminė vyriausybė valdo vyriausybę visuose lygiuose – federaliniame, atskirų valstijų ar vietos savivaldos.

Vyriausybė vadovaujasi nacistinėmis praktikomis, kuria vėliavos garbinimo kultą, kursto karus užsienyje ir kuria policinio teroro aplinką šalies viduje.

Vyriausybė maksimaliai militarizavo vietines policijos pajėgas, siekdama brutaliai slopinti vargšus ir rasines mažumas.

Visi valstybinės valdžios šakos, tame tarpe teisėsauga, yra korumpuotos politinėmis kontribucijomis, premijomis, kyšiais ir socialinėmis privilegijomis.

 

Masinės informacijos priemonės (MIP)

MIP, panaudodama savo galimybes, reklamą ir propagandą, naikina minties laisvę ir tokiu būdu formuoja, kongtroliuoja ir cenzūruoja visuomenės nuomonę.

Vyriausybė, pasinaudodama MIP, platina savo propagandines nuostatas.

MIP multiplikuoja nesantaiką ir melą per tokius kanalus, kaip, pavyzdžiui< „Fox news“.

MIP valdo saujelė oligarchų, kurie savo savanaudiškų interesų vedami slopina sąžiningą žinių sklaidą ir nuolat atakuoja nepriklausomus žurnalistus.

Korporacijų ataka prieš Interneto neutralumą siekiama atimti iš žmonių galimybę laisvai platinti savo nepriklausomas nuomones Internete, kaip tai jau buvo anksčiau padaryta kabelinėje televizijoje.

Stambiausios MIP, tokios kaip „New York Times“, „Washington Post“, „CNN“ ir nacionaliniai televizijos tinklai yra kontroliuojami oligarchų ir Giluminės valstybės, kurie jas naudoja kaip karo propagandos ir jų korporatyvinių interesų apsaugos priemones.

MIP kuria žinomai melagingą JAV, kaip „ypatingos, dievo išrinktos nacijos“ įvaizdį, o vėliau ši propaganda tampa agresijų prieš kitas šalis pasiteisinimu.

 

Politinės partijos

Respublikonų partija, kuri šiuo metu kontroliuoja federalinę vyriausybę turėdama daugumą Kongrese ir vietiniuose valdžios organuose, tapo oligarchų finansuojamu rasizmo/genocido kultu.

Respublikonų partija kaltina ekonomikos kolapso aukas dėl jų nesugebėjimo susirasti darbą ir užsidirbti sau pragyvenimui.

Respublikonų partija savo dabartiniu pavidalu negalėtų egzistuoti, jeigu jos nepalaikytų fundamentalistinės krikščionių bažnyčios, kurios propaguoja karą ir rasizmą.

Demokratų partija prarado ryšį su savo istorine populistine (gerąja šio žodžio prasme) misija, kai pateko į korporacijų interesus atstovaujančių Klintonų rankas 1990-ais metais.

Demokratų partija manipuliuoja žmonėmis, platindama mitą, kad rusai padarė Trampą prezidentu 2016 metais.

Demokratų partija, tame tarpe ir taip vadinamas jos „progresyvus sparnas“, taip pat yra karo šalininkai ir yra valdomi Giluminės vyriausybės, kaip ir respublikonai.

JAV rinkimų sistema eliminuoja bet kokią galimybę atsirasti efektyviai trečiajai partijai, kuri būtų orientuota į reformas.

Nei vienas politikas neturi jokių šansų, jeigu jis nori vykdyti fundamentalias reformas, tokias kaip išlaidų karui sumažinimas, permanentinių karų politikos nutraukimas, monetarinės politikos pakeitimas ar ekonominio teisingumo pagrindų visiems visuomenės sluoksniams sukūrimas.

 

Socialinis gyvenimas

Oligarchai, MIP, vyriausybė, politinės partijos ir Giluminė vyriausybė – visi vieningai skatina nesantaiką ir susiskaldymą tarp visuomenės segmentų siekdami išsaugoti valdžią savo rankose.

Rasizmas prieš spalvotus ir kitas tautybes vis dar yra giliai įsiskverbęs į amerikiečių nacionalinę psichologiją, ir oligarchijos yra naudojamas kaip kontrolės priemonė.

Aukštojo mokslo sistema yra kontroliuojama korporacijų ir kariškių, ir jų įtakai nesipriešina.

Pagrindinės bažnyčios yra įjungtos į šią sistemą ir yra priverstos tylėti, nesiūlydamos jokios racionalios altdernatyvos.

JAV sparčiai juda link totalitarinės Amerikos Policinės Valstybės sukūrimo.

 

Išvada

Ar sugebės JAV, kaip nacija, išgyventi dar bent vienos kartos laikotarpiui? Tai labai abejotina, jeigu neatsiras galingas reformistinis judėjimas, kuris sieks išspręsti VISAS aukščiau išvardintas problemas. Tačiau iki to, kai JAV sunaikins visą planetą, Valstijos gali žlugti dėl savo vidinių problemų ir nesėkmių, dėl nesibaigiančio karo politikos ir kaltės, kurią tokia politika generuoja.

Šiuo metu didelio karo tarp Amerikos Imperijos ir Eurazijos šalių perspektyva yra labai tikėtina, nors būtų geriau, jeigu JAV, Rusija ir Kinija sukurtų pozityvų aljansą.

Paradoksalu, tačiau stebuklai kartais įvyksta, ir žmonės dirba dėl jų.

P.S.

Šis straipsnis buvo paskelbtas žurnalo „Global Research“ kanadietiškoje versijoje.

Jeigu jūs abejojate dėl straipsnyje išdėstytų teiginių, o anglų kalbos žinios jums leidžia tai padaryti, galite perskaityti straipsnį originalo kalba ir pavartyti bet kurią (arba visas) tekste įdėtą nuorodą.

Originalus tekstas – https://www.globalresearch.ca/the-u-s-is-a-failed-state/5630070

1 Comment

Write A Comment